Nieuws

Nieuws vanuit de Praktijkproef Amsterdam.

11 oktober 2018

Uitnodiging BIMHUIS bijeenkomst over proeven met zelfrijdende auto’s (Concorda)

Op dinsdagmiddag 30 oktober organiseert de Praktijkproef Amsterdam (PPA) een BIMHUIS bijeenkomst over Concorda. Tijdens deze bijeenkomst gaan de PPA partners en marktpartijen in op de proeven met zelfrijdende auto’s die voorbereid worden in samenwerking met Fiat Chrysler Automobiles (FCA/CRF) en NXP. De proeven testen de communicatie tussen weginfrastructuur en zelfrijdende auto’s.

06 oktober 2018

Vervolg opstarten pilot in China tijdens ITS World Congres

Vervolg opstarten pilot in China tijdens ITS World Congres Tijdens het ITS World Congres in Kopenhagen half september gaven we een vervolg aan het recente werkbezoek aan China. Zo maakten RIOH (Research Institute of Highways), Technolution, NXP en Rijkswaterstaat verdere afspraken over het opstarten van een pilot in China. Ook organiseerde Technolution voor de Chinese delegatie een excursie over de pilot met verkeersmanagement in Kopenhagen. Lees hieronder meer over de gemaakte afspraken en ontwikkelingen. Uitwerken mogelijkheden pilot RIOH testsite en in Nanjing en Suzhou Begin september is tijdens het werkbezoek aan China met RIOH afgesproken dat we verder nagaan welke mogelijkheden er zijn om met een gezamenlijke pilot bij te dragen aan provinciale, regionale en lokale smart mobility projecten. Tijdens ITS World is afgesproken dat RIOH, Technolution, NXP, Rijkswaterstaat en Praktijkproef Amsterdam nu 3 sporen uitwerken: één voor de RIOH testsites, één voor Nanjing en één voor Suzhou. Spoor 1 RIOH Testsite RIOH heeft een eigen testsite in Beijing. Zij hebben ons uitgedaagd om met een voorstel te komen om hier een demo te doen die ook Chinese bestuurders aanspreekt. We pakken deze uitdaging samen met publieke en private partners in Nederland op. Spoor 2 Nanjing Om aan te kunnen sluiten bij de al gestarte smart mobility ontwikkelingen in Nanjing, is het belangrijk om de lokale en regionale bestuurders mee te krijgen. Zij zijn nog niet goed betrokken. Gezamenlijk werken we daarom uit hoe ITS-ontwikkelingen en een gezamenlijke pilot een stad als Nanjing kan helpen en wat hiervan de toegevoegde waarde is. Lees meer hierover in de terugkoppeling van het eerdere werkbezoek. Spoor 3 Suzhou Met het oog op de komende Olympische Spelen ligt er in Suzhou een concrete behoefte om tot een showcase te komen. De lokale en regionale bestuurders zijn hiervan overtuigd, maar ze weten niet goed hoe en waar te beginnen. We maken dit als eerste stap nu samen inzichtelijk. Zodra de sporen uitgewerkt zijn, bepalen we of ze met de lokale en regionale bestuurders besproken gaan worden. Wordt vervolgd! Excursie Technolution over pilot verkeersmanagement in Kopenhagen Als onderdeel van de ontmoeting liet Technolution de Chinese delegatie in de praktijk van Kopenhagen zien wat al werkt en wat ook in China ingezet zou kunnen worden. Zo maakten ze kennis met onder andere de DRIP’s voor de fietsers en de app voor Eco-driving voor vrachtverkeer (‘catch green’). De Chinezen bleken zeer geïnteresseerd in de techniek en in dingen die concreet op straat en in de auto werken. Over de samenwerking met China In het kader van de samenwerking tussen het ministerie van IenW en het Chinese ministerie van Transport (MoT), onderzoekt PPA de mogelijkheden om een gezamenlijke pilot uit te voeren. Opdrachtgever hiervoor is de gezamenlijke stuurgroep onder leiding van DG-RWS Michele Blom en haar Chinese collega. Uit eerdere overleggen en werkbezoeken is duidelijk geworden dat we ons gaan richten op een gezamenlijke pilot op het gebied van smart cities, connected and automated driving, smart highways en/of truck platooning. Deze onderwerpen zijn relevant voor China en hebben ook de aandacht van bestuurders. Vanuit het Nederlandse bedrijfsleven en universiteiten is hier ook bereidheid toe en belangstelling voor. Meer weten over de samenwerking met China? Neem dan contact op met Ronald Adams via ronald.adams@rws.nl.

16 september 2018

Nieuwe stap gezet in opstarten pilot in China

In het kader van de samenwerking tussen het ministerie van IenW en het Chinese ministerie van Transport (MoT), onderzoekt PPA de mogelijkheden om een gezamenlijke pilot uit te voeren. Opdrachtgever hiervoor is de gezamenlijke Stuurgroep onder leiding van DG-RWS Michele Blom en haar Chinese collega. Begin september was er een werkbezoek aan Beijing, Shijiazhuang en Nanjing, om hieraan een vervolg te geven. Ook verzorgde PPA een presentatie op het tweede ITS international forum China over ITS for smart cities. In Beijng hebben we samen met de Nederlandse Ambassade, met RIOH (Research Institute of Highways), MoT en MOST (Ministry of Science and Technology) gesproken over onze samenwerking. Daarbij zijn de kansen verkend voor 1 of meer concrete pilot projecten samen met Nederlandse bedrijven en/of universiteiten. “Ondanks dat we nog een lange weg te gaan hebben, is er opnieuw goede voortgang geboekt in de samenwerking. Via formele en informele gesprekken in Beijing en Nanjing, en met behulp van oude en nieuwe contacten, lijkt de deur voor een gezamenlijk pilot project nu toch echt open te gaan”, zegt Ronald Adams (projectleider PPA). Inhoudelijke stappen Inhoudelijk is duidelijk geworden dat we ons gaan richten op gezamenlijke pilot op het gebied van smart cities, connected and automated driving, smart highways en/of truck platooning. Deze onderwerpen zijn relevant voor China en hebben ook de aandacht van bestuurders. Vanuit het Nederlandse bedrijfsleven en universiteiten is hier ook bereidheid toe en belangstelling voor. Het is nu zaak dat zij zelf concreter maken op welke wijze, in welke vorm en met welke partners ze op deze terreinen gezamenlijke pilots willen organiseren. Er is in ieder geval afgesproken dat er 3 sporen onderzocht worden: 1. Hoe we op nationaal niveau bij de ontwikkelingen kunnen aansluiten en wellicht gezamenlijk kunnen financieren. 2. Welke mogelijkheden er via RIOH zijn om inbreng te leveren in provinciale, regionale en lokale projecten en programma’s. 3. Hoe we klein kunnen beginnen via de eigen testsite van RIOH en/of via kleinschalige eigen proeven en pilots die RIOH doet. Bezoek mogelijke pilotsite in Shijiazhuang In het kader van het tweede spoor brachten we een spontaan bezoek aan de provinciehoofdstad Shijiazhuang van de provincie Hebei. In deze provincie ligt ook de Olympische Corridor voor de Winterspelen van 2022. Dat biedt relevantie en mogelijk aanknopingspunten voor een gezamenlijke pilot. In gesprek met de mensen daar werd bevestigd dat we met dezelfde thema’s bezig zijn, zoals data, datafusie, FCD en het organiseren van data, publiek-private coördinatiemodellen (link met SOCRATES2.0) en de ontwikkelingen rond connected en automated driving en Truck platooning. Gespreken tijdens het ITS international Forum China Op uitnodiging van RIOH en MoT verzorgde PPA ook een presentatie over de mogelijkheden van ITS voor smart cities op het tweede international ITS Forum China in Nanjing. Hierbij gingen we in op de uitkomsten en geleerde lessen vanuit PPA. Jan van der Wel van Technolution ging verder in op de ontwikkelingen met slim verkeersmanagement in Kopenhagen, waaronder de SOCRATES2.0 pilot in Kopenhagen. Andere sprekers waren o.a. Fiberhome Technology Group, ZTE Corporation, Honda, Meituan WeChat/Tencent. De laatste twee zijn internetgiganten met vele honderden miljoenen (!) gebruikers. Opvallend was dat wij de nadruk legden op de integrale netwerk benadering waarbij integratie van wegkant en in car, multimodaliteit en publiek, private en wetenschappelijke samenwerking kernwoorden zijn. Terwijl van Chinese kant vooral werd ingegaan op de techniek (5G) en op het denken in Internet Platformen en daaraan verbonden functies en functionaliteiten. Steun voor een pilot in Nanjing en vervolg Op het congres is verder gesproken met bekende en minder bekende belanghebbenden over het opstarten van een gezamenlijk pilot. Alle relevante partijen (RIOH mensen in Nanjing, Chinese overheid en bedrijfsleven en het internationale bedrijfsleven) waren aanwezig waardoor zowel formeel als informeel gesprekken snel tot stand komen en afspraken gemaakt kunnen worden. Het was dus zoeken naar breder draagvlak om ook spoor 1 verder te helpen en die lijkt gevonden! Met de mensen van RIOH in Nanjing lijken ook aanknopingspunten gevonden te zijn om aan te kunnen haken bij de ontwikkeling van hun programma en pilots in Nanjing, Er werd die middag zelfs al een bezoek gebracht aan de werkplekken die zij daarvoor ter beschikking stellen. Op het ITS World Congres in Kopenhagen van 22 tot 25 september treffen we elkaar weer. We laten hen dan ook de pilot met verkeersmanagement in Kopenhagen zien en proberen de afspraken dan verder te concretiseren. Over de samenwerking In november 2017 is door het ministerie van IenW met het Chinese ministerie van Transport afgesproken om naast de altijd nuttige uitwisseling van informatie, ook te proberen 1 of meerdere concrete gezamenlijke pilotprojecten uit te voeren. Dit gebeurt in het kader van de Memorandum of Understanding (MoU) tussen beide landen. Lees ook de terugkoppeling van het werkbezoek in Beijing van april. Meer weten over de samenwerking met China? Neem dan contact op met Ronald Adams via ronald.adams@rws.nl.
concordasvz_720.jpg

18 juli 2018

Stand van zaken Concorda

Samen met de andere partners uit Europa nam het PPA-team deel aan een aantal Concordaworkshops in Brussel. Hierin werden de technische aspecten voor de proeven met connected zelfrijdende auto’s op de verschillende pilotsites behandeld. De opbrengsten van de workshops worden nu verwerkt in het implementatieplan. Hierbij een update.
test_consoc_720.png

18 juli 2018

Wat testen we met Concorda en SOCRATES2.0?

Het ontsluiten van informatie speelt in de Concorda en SOCRATES2.0 pilots een prominente rol. Dat heeft een technische kant: hoe krijgen we informatie snel en veilig in de auto en bij de bestuurder?
socratesbimhuis_720.jpg

18 juli 2018

Terugblik en video SOCRATES2.0 bijeenkomst in het BIMHUIS

Op 5 juli waren er zo’n 100 geïnteresseerden bij de bijeenkomst over SOCRATES2.0 in het BIMHUIS in Amsterdam. Zowel de publieke als private deelnemende partijen gingen in op hun betrokkenheid bij het project.

05 juli 2018

SOCRATES2.0 lanceert raamwerk voor interactief verkeersmanagement

De partners van het Europese project SOCRATES2.0 hebben een raamwerk – het zogenaamde ‘SOCRATES2.0 Cooperation Framework’ – ontwikkeld. Op basis van het raamwerk kunnen publieke wegbeheerders en private serviceproviders beter samenwerken om verkeersinformatie- en navigatiediensten voor weggebruikers af te stemmen en te verbeteren. In 2019 worden de diensten en ontwikkelde samenwerkingsmodellen getest in pilots in Amsterdam, München, Antwerpen en Kopenhagen. Praktijkproef Amsterdam heeft samen met NDW en het Europese Traffic Management 2.0 Platform het initiatief genomen voor SOCRATES2.0.

11 juni 2018

SOCRATES 2.0 BIMHUIS bijeenkomst op 5 juli

Op donderdag 5 juli organiseert de Praktijkproef Amsterdam (PPA) een BIMHUIS bijeenkomst over het Europese innovatieproject SOCRATES 2.0.