Nieuws

Nieuws vanuit de Praktijkproef Amsterdam.

concordasvz_720.jpg

18 juli 2018

Stand van zaken Concorda

Samen met de andere partners uit Europa nam het PPA-team deel aan een aantal Concordaworkshops in Brussel. Hierin werden de technische aspecten voor de proeven met connected zelfrijdende auto’s op de verschillende pilotsites behandeld. De opbrengsten van de workshops worden nu verwerkt in het implementatieplan. Hierbij een update.
test_consoc_720.png

18 juli 2018

Wat testen we met Concorda en SOCRATES2.0?

Het ontsluiten van informatie speelt in de Concorda en SOCRATES2.0 pilots een prominente rol. Dat heeft een technische kant: hoe krijgen we informatie snel en veilig in de auto en bij de bestuurder?
socratesbimhuis_720.jpg

18 juli 2018

Terugblik en video SOCRATES2.0 bijeenkomst in het BIMHUIS

Op 5 juli waren er zo’n 100 geïnteresseerden bij de bijeenkomst over SOCRATES2.0 in het BIMHUIS in Amsterdam. Zowel de publieke als private deelnemende partijen gingen in op hun betrokkenheid bij het project.

05 juli 2018

SOCRATES2.0 lanceert raamwerk voor interactief verkeersmanagement

De partners van het Europese project SOCRATES2.0 hebben een raamwerk – het zogenaamde ‘SOCRATES2.0 Cooperation Framework’ – ontwikkeld. Op basis van het raamwerk kunnen publieke wegbeheerders en private serviceproviders beter samenwerken om verkeersinformatie- en navigatiediensten voor weggebruikers af te stemmen en te verbeteren. In 2019 worden de diensten en ontwikkelde samenwerkingsmodellen getest in pilots in Amsterdam, München, Antwerpen en Kopenhagen. Praktijkproef Amsterdam heeft samen met NDW en het Europese Traffic Management 2.0 Platform het initiatief genomen voor SOCRATES2.0.

02 juli 2018

In Memoriam Fred Zijderhand

Op 28 juni is onze dierbare PPA collega Fred Zijderhand overleden. Thuis in aanwezigheid van zijn vrouw en drie dochters is hij vredig ingeslapen. Verleden jaar september werd bij Fred kanker geconstateerd. Zijn overlijden kwam niet onverwacht. Toch is het PPA team diep geschokt.

11 juni 2018

SOCRATES 2.0 BIMHUIS bijeenkomst op 5 juli

Op donderdag 5 juli organiseert de Praktijkproef Amsterdam (PPA) een BIMHUIS bijeenkomst over het Europese innovatieproject SOCRATES 2.0.

22 mei 2018

Traffic Technology International interview met Tiffany Vlemmings

Interview in Traffic Technology International met Tiffany Vlemmings over Socrates2.0.

22 mei 2018

Resultaten PPA en vooruitblik in vakblad OTAR

Artikel over resultaten PPA en vooruitblik in vakblad OTAR