11 juli 2017

Aanpak Praktijkproef Amsterdam draagt bij aan bereikbaarheid regio

Haalbaarheidsstudie

Een combinatie van maatregelen uit de Praktijkproef Amsterdam (PPA) kan de komende jaren bijdragen aan een betere bereikbaarheid, zowel in de Amsterdamse regio als daarbuiten. In de regio Amsterdam zijn de maatregelen op verschillende locaties toe te passen. Dit staat in de Haalbaarheidsstudie Toepassing Praktijkproef Amsterdam.

Regio Amsterdam

Verschillende door PPA beproefde maatregelen – onderdeel van Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) – kunnen volgens de studie op diverse plekken worden ingezet:

  • op de A1
  • op een deel van de Amsterdamse ring (A10 Noord en A10-West)
  • op 4 locaties van het Amsterdamse stedelijk wegennet

Bij benadering is de opbrengst hiervan dat files met 5 à 10 minuten zijn uit te stellen of eerder op te lossen.
Ook is een slimme manier van reizigers informeren in te zetten. Het gaat dan om een combinatie van informatie in de aanloop naar, vlak voor en tijdens de reis. Dit levert naar verwachting meer tevreden reizigers op en tussen de 4 en 10% minder voertuigverliesuren.

Kantekening

De studie plaatst wel een aantal kanttekeningen. Onder meer dat er een beperkt aantal marktpartijen is dat kennis en ervaring heeft met de onderzochte maatregelen. Het advies is de kennis en ervaring van PPA ruimer te verspreiden, zodat er een volwassen markt voor de toepassingen ontstaat. Een andere kanttekening: sommige onderdelen van PPA zijn nog niet genoeg beproefd om toe te passen in technische en operationele processen, maar bieden wel perspectief daarop. Het advies is deze onderdelen verder te ontwikkelen.

Studie

Van 2013 tot en met 2016 heeft de Praktijkproef Amsterdam innovatieve maatregelen beproefd om het verkeer in de regio Amsterdam beter te laten doorrijden. De haalbaarheidsstudie onderzocht welke maatregelen de komende jaren goed zijn toe te passen. De studie is uitgevoerd door Twynstra Gudde, is samenwerking met de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en de Vervoersregio Amsterdam. Download de Haalbaarheidstudie