20 maart 2019

Concorda partners aan het woord over het pre-test event en de samenwerking

Van 12 tot 14 februari 2019 vond het Concorda pre-test event plaats. Samen met Concorda partners FCA-CRF en NXP testte Praktijkproef Amsterdam of berichten, verstuurd vanuit infrastructuur, goed en veilig in de auto kwamen. Tijdens de Concorda pilots in de Metropoolregio Amsterdam later dit jaar, testen we of de testauto naar deze berichten gaat handelen. Bijvoorbeeld snelheid aanpassen als het verkeerslicht rood wordt. Benieuwd naar het project en hoe het event eraan toe ging? Bekijk dan het tweeminuten filmpje.

Tijdens het pre-test event stonden testritten, evalueren en aanpassingen maken in de systemen centraal. De data uit intelligente verkeerslichten op de N205 bij Schiphol en wegkantsystemen op de A16 de auto bereikten succesvol de testauto’s. Ook de samenwerking tussen de Concorda partners verliep soepel.

Volgens Gerardo Daalderop van NXP is de samenwerking op het gebied van autonoom rijden essentieel: ‘Iedereen lost een ander deeltje van de puzzel op. Door samen te testen, brengt iedereen zijn kennis in en komen we grote stappen verder.’

Voorbereiden op pilots

Komende maanden worden de pilots verder voorbereid en gezorgd dat alle intelligente infrastructuur in het testgebied (A5 – A9 – N201 – N205 en Amsterdam centrum) aanwezig is en werkt. Tijdens de pilots moeten de testauto’s van FCA-CRF namelijk naar de informatie die ze uit de infrastructuur ontvangen gaan handelen. Denk bijvoorbeeld aan aanpassen van de snelheid wanneer het verkeerslicht bijna rood is of op groen springt. Of de suggestie geven aan de chauffeur om van rijstrook te wisselen als een rijstrook is afgesloten vanwege wegwerkzaamheden of een ongeval.

De pilots worden na de zomer van dit jaar uitgevoerd met een prototype voertuig van FCA-CFR met zelfrijdende functies. Door de pilots leren we welke infrastructuur en communicatietechnologie nodig is om de zelfrijdende taak van auto’s te ondersteunen. In vaktermen wordt dit ook wel het testen van ‘Vehicle-to-Everything-communicatietechnologie’ (V2X) genoemd.

Meer informatie

Meer over de pilots en communicatietechnologie vind je in deze factsheet.

Over Concorda

In het Europese Concorda-project werken de gevestigde automobielfabrikanten, grote telecomproviders en belangrijke toeleveranciers samen met wegbeheerders, overheden en kennisinstellingen. Deze partijen streven ernaar om gezamenlijk zicht te krijgen op alle praktische organisatorische en technische uitdagingen, die samenhangen met de complexiteit van connected, coöperatieve en autonome voertuigen. Het gaat hierbij met name om de kansen en de beperkingen die samenhangen met de verschillende communicatietechnologieën die hierbij gebruikt worden. In totaal doen er vijf landen mee: België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Nederland.

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) voert PPA Concorda-proeven uit in samenwerking met Fiat Chrysler Automobiles (FCA-CFR) en NXP. Het bijzondere aan de testomgevingen in de MRA is dat de proeven niet alleen op de snelweg plaatsvinden, maar ook op provinciale wegen en op wegen in de bebouwde kom van Amsterdam.