15 mei 2019

Concorda pilot Amsterdam zet stap naar slim verkeer

2019 is het jaar van Concorda. In februari bewees de pre-test al dat intelligente wegkantsystemen in staat zijn data te communiceren naar testauto’s. In september zet PPA, samen met FCA-CRF en NXP, de volgende stap in die ontwikkeling. We maken een ronde langs de velden en kijken naar de tussenstand van het slimme rijden in een tijd waarin ook de infrastructuur steeds slimmer wordt.

 

De pre-test wees uit dat auto’s en de weg waarop ze rijden naar elkaar kunnen luisteren (bekijk ook het filmpje). In de aankomende pilot wordt gekeken of auto’s in de toekomst ook naar de ontvangen informatie kunnen handelen. De pilot test onder meer of het automatisch verlagen van snelheid of remmen voor een rood verkeerslicht mogelijk is op basis van ontvangen berichten. 

Menselijk element

In de praktijk werkt dat zo: een bestuurder nadert een verkeerslicht. Als de auto een bericht ontvangt over wanneer een verkeerslicht van kleur gaat veranderen, geeft de auto op het dashboard aan de chauffeur aan dat hij zijn snelheid wil gaan aanpassen. De bestuurder kan dan zelf beslissen of dat gaat gebeuren, door A te accepteren of B te negeren.

“Dat menselijk element blijft er voor de pilots bewust in”, zegt Sebe Vogel, projectmanager van de pilot. “Het is een veiligheidsoverweging.” De Concordapilots vinden plaats tussen het dagelijks verkeer op het testtraject N205 -N201 - A5 - A9 - A16 en bij de IJtunnel in Amsterdam. “Voor nu is het belangrijkste dat we weten of de toekomstige zelfrijdende systemen in de auto goed werken. Op termijn gaat de auto ook daadwerkelijk uit zichzelf remmen.”

Ingebouwde systemen

De infrastructuur is steeds beter in staat drukte te meten én te communiceren met het verkeer op de weg. Via slimme wegkantsystemen bijvoorbeeld. Edwin van der Walle, van het technische Concorda team zegt hierover: “De digitale infrastructuur zet grote stappen. We kunnen nu werken met wegkantsystemen die via het glasvezelnet aangesloten zijn op de informatiesystemen van de wegbeheerders. Zo kunnen we informatie die we op matrixborden tonen, zonder vertraging ook op de display in de auto krijgen. In de pre-test gebeurde dat nog op een extern en tijdelijk scherm.”

Rechtsreeks verbonden

“Je communiceert rechtstreeks met elke auto op de weg. Daar worden we steeds beter in. In februari hebben we aantal lessen geleerd die we nu toepassen in de pilot”, zegt Sebe. “We zetten nu weer een aantal puntjes op de i op technisch niveau, dus wat er precies nodig is voor een implementatie van communicatiesystemen en berichten. We hebben in de afgelopen tijd geleerd hoe we al die systemen dezelfde taal laten spreken. Anders werkt het niet.”

“Een andere belangrijk punt waar we aan gewerkt hebben is security”, zegt Boris Kock lid van het technische team vanuit de provincie Noord-Holland. “Security is essentieel voor de vooruitgang van het slimme rijden. Als verkeerslichten en voertuigen met elkaar praten moet de een van de ander weten dat het een betrouwbare bron is. Die protocollen hebben we nu beter ingericht. De pilot gaat uitwijzen hoe ver we daarmee zijn.”

Planning 

De pilot in september duurt een week. De volgende Concorda-proeven vinden plaats eind 2019 en in 2020. Dit gebeurt zowel op de openbare weg, als op gesloten testcircuits. 

Over Concorda

In het Europese Concorda-project werken de gevestigde automobielfabrikanten, grote telecomproviders en belangrijke toeleveranciers samen met wegbeheerders, overheden en kennisinstellingen. Deze partijen streven ernaar om gezamenlijk zicht te krijgen op alle praktische organisatorische en technische uitdagingen, die samenhangen met de complexiteit van connected, coöperatieve en autonome voertuigen. Het gaat hierbij met name om de kansen en de beperkingen die samenhangen met de verschillende communicatietechnologieën die hierbij gebruikt worden. In totaal doen er vijf landen mee: België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Nederland.

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) voert PPA Concorda-proeven uit in samenwerking met Fiat Chrysler Automobiles (FCA-CFR) en NXP. Het bijzondere aan de testomgevingen in de MRA is dat de proeven niet alleen op de snelweg plaatsvinden, maar ook op provinciale wegen en op wegen in de bebouwde kom van Amsterdam.