17 april 2018

Concorda: proeven met zelfrijdende auto’s

Het Europese Concorda project bereidt Europese wegen voor op geautomatiseerd rijden en truck platooning. Hiervoor zijn niet alleen slimme voertuigen nodig, maar ook een hoogwaardige en digitale infrastructuur die niet bij de grens ophoudt. Tijdens de pilots onderzoeken we welke communicatie-infrastructuur nodig is om de auto’s geautomatiseerd te laten rijden en met intelligente transportsystemen te laten communiceren. In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) voert PPA proeven uit met zelfrijdende auto’s in samenwerking met Fiat Chrysler en NXP.

“Door deze pilot leren we, samen met de automobiel en telecomindustrie, wat het betekent als de zelfrijdende auto een connectie maakt met andere voertuigen en systemen langs de weg. Zodat we met verschillende services de veiligheid en doorstroming kunnen verbeteren.  Zo doen we inzichten op over wat er aan technieken nodig is om deze communicatie goed te laten verlopen”, zegt Sebe Vogel, projectmanager Concorda pilot Amsterdam.

Wat wordt getest?

In de pilot Amsterdam worden in 2019 verschillende use cases getest, waaronder waarschuwingen voor en informatie over langzaam rijdend of stilstaand verkeer, wegwerkzaamheden en maximum snelheden. Maar ook snelheidsadviezen om daarmee als zelfrijdend voertuig in een groene golf terecht te komen (ook wel GLOSA genoemd).

Binnen de gemeente Amsterdam ligt de nadruk op het veilig kunnen anticiperen van zelfrijdende auto’s op kruisingen met intelligente verkeerslichten en kruisingen met kwetsbare fietsers en voetgangers.

Waar wordt getest?

Afgelopen periode hebben de PPA-partners zich gebogen over waar de proeven met zelfrijdende auto’s het beste kunnen plaatsvinden. Daarvoor is gekeken op welke locaties in de MRA - al delen van - de benodigde communicatie-infrastructuur aanwezig is. Zoals aanwezige wegkantsystemen van Rijkswaterstaat en de gemeente Amsterdam.

De partners hebben gekozen voor de A5, N205 en N201 bij Schiphol. Op de N205 zijn de door de provincie Noord-Holland, als onderdeel van het Partnership Talking Traffic, al 6 kruispunten uitgerust met intelligent verkeerslichten. Ook wordt er getest op 2 locaties binnen de bebouwde kom van Amsterdam.

Vooruitblik

Komende periode bekijkt het projectteam welke technische vereisten er op de weg nodig zijn en hoe die geïntegreerd worden met de technieken in de auto om de use cases te kunnen testen.  

Over Concorda

Concorda staat voor ‘Connected Corridors for Driving Automation’. Het is onderdeel van een Europees testprogramma dat gericht is op de invoering van zelfrijdende auto’s en (hybride) communicatie-infrastructuur op autosnelwegen en in steden. In Concorda werken de gevestigde automobielfabrikanten, grote telecomproviders en belangrijkste toeleveranciers samen met wegbeheerders, overheden en kennisinstellingen.

Om de communicatie tussen voertuigen en wegkantsystemen mogelijk te maken, sluit Concorda aan op de wereldwijde ontwikkelingen van hybride communicatie. Denk aan LTE 3g/4g, LTE-A, LTE-V, ITS G5 en mobile edge computing. Het gaat daarbij om ‘hybride’ communicatie, via cellulair en via wifi-P.

In totaal doen er 5 landen mee, Nederland, Duitsland, België, Spanje en Frankrijk. In Nederland worden er pilots uitgevoerd in Noord-Brabant, de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en de Metropoolregio Amsterdam. In de regio Amsterdam voeren we in samenwerking met NXP en FCA (Fiat Chrysler Automotive) proeven uit met zelfrijdende auto’s tussen 2018 en 2020. Kijk voor meer informatie over Concorda op de PPA website