03 juli 2020

Concorda in sneltreinvaart verder

Het Concorda-team heeft afgelopen maanden niet stil gezeten, ondanks dat twee testweken vanwege de corona-situatie niet door konden gaan. De nieuwe communicatietechnologie C-V2X is aan het testgebied toegevoegd, naast het al bestaande wifi-p (ITS-G5). Hierdoor is er nu een zeer geavanceerd testgebied in de Metropoolregio Amsterdam beschikbaar. Voor de zomer staan er naast C-V2X, testen met security-standaarden op de agenda. Ook zijn er in juli uitwisselingen met het Concorda Brabant-team en Antwerpen. Het Concorda project gaat dus in sneltreinvaart verder! Uiteraard nemen we continu de veiligheidsmaatregelen rondom corona in acht.

C-V2X

Onderdeel van de Concorda-pilot Amsterdam is ook het testen van nieuwe beschikbare communicatietechnologieën. Daarom hebben de partners in de Praktijkproef Amsterdam een nieuwe communicatietechnologie toe aan het testgebied toegevoegd: C-V2X. Ontwikkeld door PPA-leveranciers V-tron, Swarco en Qualcomm. 

Deze technologie moet aantonen dat C-V2X, net als andere communicatietechnologieën, de communicatie tussen de auto en de weginfrastructuur mogelijk maakt. Het is de eerste keer in Europa dat C-V2X tussen het operationeel verkeer getest wordt. In dit interview leggen projectleider Sebe Vogel en de belangrijkste partners uit waarom dat belangrijk is. Voor de zomer worden er in dit kader nog een aantal testen met C-V2X uitgevoerd. De evaluaties hiervan komen na de zomer beschikbaar en worden gedeeld. 

Crossite-testen

Om Concorda te doen slagen, moeten de systemen die we testen niet alleen werken in de regio Amsterdam. Daarom komen andere testteams ook bij ons testen en andersom. Zo maken Siemens-Tass en KPN van het Concorda team in Noord-Brabant begin juli testritten op het Concorda Amsterdam testgebied (A5-A9, N205 en centrum Amsterdam). Ze testen dan vooral op de N205 met de intelligente verkeerslichten. Ook komt het team van de universiteit van Gent testen uitvoeren. Op onze beurt gaan wij met onze testauto’s op bezoek in Antwerpen en maken testritten op de N273 bij Helmond. 

Het gaat hier niet altijd al om testen met echte gebruikerstoepassingen, maar voornamelijk over of we dezelfde loginformatie en profielberichten binnenkrijgen. Dat gaat technisch heel diep, maar dit is nodig om daarna de volgende stap te maken: betrouwbare informatie voor de bestuurder realtime in de auto krijgen om bij de rijtaak te ondersteunen. 

In de vorige nieuwsbrief vertelde projectleider Sebe Vogel al waarom het ‘crosssite’ testen zo belangrijk is: ‘Als we het verkeer veiliger, schoner en beter bereikbaar willen maken, moeten we deze stap zetten. Iedereen die aan dit soort systemen werkt, doet dat in principe via dezelfde standaard. Maar dat wil niet zeggen dat elk type auto of wegkantsysteem precies op dezelfde manier wordt opgebouwd. Hier worden keuzes gemaakt die van invloed kunnen zijn op een goede werking. Op diezelfde standaard. Elk merk auto gebruikt andere componenten en software evenals dat wegbeheerders andere componenten en systemen gebruiken. In de volgende testweek zetten we een stap richting de oplossing voor deze uitdaging’.

Security test in Amsterdam

Afgelopen januari is het Concorda testgebied uitgebreid met een testlocatie in het centrum van Amsterdam bij NEMO. Tijdens die testweek werd onder meer gekeken of auto’s in de toekomst zelfstandig naar ontvangen informatie vanuit de infrastructuur zouden kunnen handelen. We testten bijvoorbeeld of het automatisch verlagen van snelheid of remmen voor een rood verkeerslicht mogelijk is op basis van communicatie tussen de infrastructuur en het voertuig over de actuele situatie op de weg. De tunnel in het Amsterdamse deel van het testgebied is daarbij een extra uitdaging. Lees hier de terugblik op deze testweek week en het testen in de tunnels terug. 

Afgelopen januari hebben we binnen het Concorda testgebied Amsterdam nog geen security (PKI) testen uitgevoerd. Daarom is deze zomer extra aandacht voor security voor het deel van de Amsterdamse testlocatie bij de IJtunnel. 

Testweek met Concorda-partners FCA-CRF en NXP 

In maart stonden 2 testweken gepland. Een in Nederland en een in Italië op een testtrack van Fiat Chrysler. Deze zijn beide uitgesteld vanwege de corona-situatie. De testweken zijn achter de schermen wel helemaal voorbereid en we hopen dat we deze na de zomervakantie kunnen inplannen.

Afronding Concorda

Na de zomer gaan we verder met de testen met onze Brabantse, Belgische, Concorda en andere partners. We hopen alle testen nog dit jaar af te ronden. Ook hopen we nog een evenement te organiseren om belangstellenden kennis te laten maken met ons testcircuit en de diverse beschikbare communicatietechnologieën die de wegkant en incar met elkaar verbinden. Of de oplevering van de Concorda eindevaluatie nog dit jaar lukt, is nog niet zeker. Binnen het Concorda consortium wordt gesproken over enige uitloop in 2021.

Bekijk ook de berichten op Twitter en LinkedIn.