25 maart 2020

Concorda-update: Vooruit naar een nieuwe testweek

Sebe Vogel (Projectmanager van Concorda) praat ons bij over de belangrijkste zaken van de afgelopen maanden binnen Concorda. We kwamen uit op een gesprek over de gevolgen van het coronavirus voor de planning van Concorda, de grootste successen van testweek 2, en hoe zich opeens een unieke kans voordeed: “Opeens hadden we tijdens testweek 2 de mogelijkheid om een vooraf geprogrammeerde virtuele test scenario ook in een real-life wegsituatie te testen.”

Wat waren de grootste successen van testweek 2?


Tijdens testweek 2 afgelopen januari werd getest op de gehele gezamenlijke testsite van Concorda. Dus de provincieweg N205, snelweg A5-A9 en in het centrum van Amsterdam bij de NEMO. Onder meer werd gekeken of auto’s in de toekomst zelfstandig naar ontvangen informatie vanuit de infrastructuur zouden kunnen handelen. “De pilot testte bijvoorbeeld of het automatisch verlagen van snelheid of remmen voor een rood verkeerslicht mogelijk is op basis van communicatie tussen de infrastructuur en het voertuig over de actuele situatie op de weg. Als er ook nog een tunnel in het traject zit is dit een extra uitdaging.”

Tunnels


In testweek 2 kwam een verrassend resultaat naar boven, volgens Sebe. “Wat bleek: het WIFI-signaal in tunnels (belangrijk voor het tijdig doorgeven van boodschappen over wegsituaties aan rijtaakondersteunende systemen) was boven verwachting goed.” Een belangrijk resultaat. “Door in een tunnel te testen komen we erachter of de systemen in de auto, data blijven ontvangen.”

“In de tunnel valt wel het GPS-bereik weg. Waar we nu achter kwamen is dat de auto tot ruim een kilometer in de tunnel data ontvangt en dat – wanneer de auto de tunnel weer uitrijdt – de satellieten voor het GPS signaal weer heel snel gevonden wordt. Dit is belangrijk voor de  auto  om op een juiste manier te reageren op (bijvoorbeeld) een rood verkeerslicht vlak achter de tunnel.” Volgens Sebe is dit een teken dat de infrastructuur rondom de auto steeds beter klaar is voor de slimme praktijk van de toekomst.

Real-life testsituatie


Een ander hoogtepunt was het testen van het systeem in een spontaan ontstane situatie op de weg. “Opeens deed zich de mogelijkheid voor om een vooraf geprogrammeerde virtuele testscenario ook in een real-life wegsituatie te testen”, zegt Sebe. “Door een incident op de N205 ontstond file op de A9 met een terugslag naar de A5 bij knooppunt Raasdorp. We zijn er meteen met een testauto heengereden om te testen of die file goed werd waargenomen door de systemen.

“Dat werkte. Precies in de bocht die we voor ogen hadden De file zat in bij knooppunt Raasdorp in de verbindingsbocht van de A5 naar de A9. Deze is omgeven door een rij bomen. De filestaat was hierdoor fysiek niet te zien door niet te zien door de bestuurder en door de sensors (radar/camera’s) Via communicatie zag het systeem de file wel. Dat betekent dus dat de auto op tijd kan afremmen, ook als je de file zelf niet ziet aankomen. Een grote verbetering voor de veiligheid op de weg!”
 

Wat waren de lessen uit testweek 2?


“Sommige dingen in de berichtgeving van de systemen wijken nog af met wat er in de praktijk op de weg gebeurt. We zetten stappen om deze zeken verder te verbeteren.”
 

Corona en Concorda: derde testweek week uitgesteld


In maart stonden 2 testweken gepland. Een in Nederland en een in Italië op een testtrack van Fiat Chrysler. Deze zijn beide uitgesteld. “Ook wij kunnen niet om het virus heen”, zegt Sebe. “Eerder wisten we al dat de Italiaanse auto’s niet hiernaartoe konden komen. Maar met de ontwikkelingen van nu is het onverantwoord om de testsessies tot begin juni door te laten gaan. We gaan kijken wanneer we de testen kunnen inhalen. Hopelijk nog ééntje voor de zomer, de andere in september. Het wordt wel krap allemaal. Met Brussel zijn we in overleg hoe we hier als project mee om willen gaan. We zullen niet het enige Europese project zijn dat gezien deze bijzondere omstandigheden om verlenging zal vragen.”

Wat is nu de belangrijkste taak de volgende testweek? Testsite Concorda Brabant


Om Concorda te doen slagen, moeten de systemen die we testen niet alleen werken in de regio Amsterdam. Voor de volgende testweek, waarschijnlijk dus in juni, staat daarom ook het zogenaamde çrosssite testen op het programma. Hiervoor werken we samen met de Brabantse testsite. We testen het uitwisselen van testauto’s tussen de testsites, en tevens gaan we bepaalde communicatie systemen tussen de testsites uitwisselen, zoals het plaatsen van de Amsterdamse berichten server op de mobile edge omgeving van KPN’s 5g automotive fieldlab.

“Als we het verkeer veiliger, schoner en beter bereikbaar willen maken, moeten we deze stap zetten”, zegt Sebe. Iedereen die aan dit soort systemen werkt, doet dat in principe via dezelfde standaard. Maar dat wil niet zeggen dat elk type auto of wegkantsysteem precies op dezelfde manier wordt opgebouwd. Hier worden keuzes gemaakt die van invloed kunnen zijn op een goede werking. Op diezelfde standaard. Elk merk auto gebruikt andere componenten en software evenals dat wegbeheerders (de provincie Noord-Holland en de provincie Noord-Brabant in dit geval) andere componenten en systemen gebruiken. In de volgende testweek zetten we een stap richting de oplossing voor dat probleem.”

Meer informatie over Concorda is hier te vinden.