Terugblik congres Smart Mobility en workshop SOCRATES2.0

Tweejaarlijks vindt het congres ‘Smart Mobility in de MRA’ plaats. Op 1 november kwamen ruim 400 betrokken partners en marktpartijen in Zaandam bijeen voor de laatste update over lopende projecten. De PPA-partners verzorgden samen met Be-Mobile een workshop over toekomstproef samenwerken in SOCRATES2.0

Toekomstbestendigheid

Hoofthema van deze kennisbijeenkomst was de toekomstbestendigheid van smart mobility. Na twee inspirerende, soms uitdagende keynotes van trendwatcher Richard van Hooijdonk en directeur Thijs Emondts van Uber werd er binnen verschillende workshops en speeddates gesproken over projecten en initiatieven in de regio. Zo namen Derk Wantia (MOJO Concerts) en Arwind Gajadien (LiveCrowd) de aanwezigen mee in de afwegingen voor een soepele verkeerssituatie rondom festivals en zocht Bart van Arem (TU Delft) naar input voor een wetenschappelijk vervolgonderzoek naar zelfrijdend vervoer in de MRA.

Workshop SOCRATES2.0 : Toekomstproof samenwerken

Chris de Veer (provincie Noord-Holland en PPA-vertegenwoordiger in SOCRATES2.0) gaf samen met Mark Grefhorst (Be-Mobile) een kijkje in de keuken van wat erbij komt kijken om slimme verkeers- en navigatiediensten te realiseren. Publiek-private samenwerking is in ieder geval cruciaal! Want wat in theorie zo simpel lijkt, is weerbarstig in de praktijk. 

Netwerkoptimalisatie

In de workshop stonden 4 diensten centraal die voor de Amsterdamse regio binnen SOCRATES2.0  verder worden uitgewerkt. Voor netwerkoptimalisatie keken deelnemers naar de manier waarop het samenbrengen van publieke en private data kan leiden tot betere routes en meer keuzevrijheid voor weggebruikers. 

Slimme bestemmingen

Bij slimme bestemmingen stond het Arena-gebied centraal, waar soms tot 100.000 mensen tegelijkertijd samenkomen voor diverse evenementen. De deelnemers aan de workshop kwamen met ideeën voor betere routering naar parkeerplaatsen en extra diensten voor weggebruikers. 

Milieuzones

De dienst milieuzones focuste zich op de beperkingen die milieuzones in Amsterdam opleggen voor de weggebruikers. Een idee was om met voertuigherkenning gekoppeld aan het systeem van voertuigkenmerken vroegtijdig de weggebruikers te waarschuwen die de zone niet in mogen om zodoende boetes te voorkomen. 

Wegwerkzaamheden

Het gespreksonderwerp wegwerkzaamheden leverde diverse ideeën op waarmee serviceproviders - en uiteindelijk weggebruikers - eerder op de hoogte zijn van wegwerkzaamheden. Belangrijk hierbij is de informatie die de weggebruikers zelf kunnen geven over het begin en de beëindiging van de wegwerkzaamheden. 

Aan de diverse tafels werden zeer geanimeerde gesprekken gevoerd en de oogst van de workshops was zeer rijk. “Met een aantal opgehaalde ideeën gaan we in het project zeker aan de slag’, aldus Chris de Veer na afloop van de dag.

Meer weten over SOCRATES2.0? Kijk op www.praktijkproefamsterdam.nl/socrates2.0 of www.socrates2.org