16 juli 2020

Cross-site testen in Antwerpen

Om Concorda te doen slagen, moeten de systemen die we ontwikkelen niet alleen werken in de regio Amsterdam. Daarom maakte het Concorda team deze week testritten op de testsite rondom Antwerpen. Enige dagen later waren de Belgen met dezelfde reden bij ons. We stelden projectmanager Sebe Vogel drie vragen over het waarom en het verloop van de testen.

Wat heb je precies getest?
‘Het ging deze week niet om testen met echte gebruikerstoepassingen, maar voornamelijk over op de techniek en nog iets minder op functionaliteit.'

Waarvoor is dit belangrijk? 
‘Iedereen die aan dit soort systemen werkt, doet dat in principe via dezelfde standaard. Maar dat wil niet zeggen dat de techniek in elk type auto of wegkantsysteem precies op dezelfde manier wordt opgebouwd. Er worden keuzes gemaakt die van invloed kunnen zijn op een goede werking op diezelfde standaard. Elk merk auto gebruikt andere componenten en software, evenals dat wegbeheerders andere componenten en systemen gebruiken. Door te testen of onze techniek op andere testsites werkt en andersom, zetten we een stap richting de oplossing van deze uitdaging. Er zijn om dezelfde reden ook uitwisselingen met het Concorda Brabant-team. Daarover later meer.’ 

Is het goed gegaan? 
'De testen zijn succesvol verlopen. De techniek functioneerde, de data en berichten kwamen bij alle testauto’s goed binnen. We hebben goede stappen gezet om na de zomer ook de functionaliteit van de usecases te testen.'