26 februari 2021

De lessen van C-ITS Corridor (ook voor Concorda)

Het PPA zusterproject, het project Coöperatieve ITS Corridor is vorig jaar afgerond en dat wordt onder andere gevierd met het boekje Smart Forward! – Cooperative ITS Corridor. Het project leverde belangrijke ervaringen en lessen op, zeker ook met het oog op autonoom rijden. ‘Dus ook voor Concorda’, vertelt Abraham Bot (projectmanager C-ITS Corridor).

Bundelen van kennis

Wegbeheerders in Nederland, Duitsland en Oostenrijk hebben de afgelopen jaren in het project Coöperatieve ITS-Corridor pilots gedraaid om samen met industriële partners tot gestandaardiseerde coöperatieve veiligheidsdiensten in Europa te komen. ‘Het was een enorm innovatief project, met veel internationale partners’, vertelt Bot. ‘C-ITS Corridor omvat zoveel vakgebieden dat er niet één partij is die alle kennis in huis heeft. De bundeling van al die kennis, plus de opgedane ervaring met de pilots en de inbreng in het Europese C-Roads platform maakt dit tot een succesvol project.’

Directe informatie-uitwisseling, of toch via de Smartphone?

C-ITS Corridor is gestart in Nederland, Duitsland en Oostenrijk omdat de automobielindustrie destijds aangaf ook auto’s te gaan uitrusten met de techniek die werkt via wifi-p (ITS-G5) verbindingen. Met deze techniek kunnen auto’s onderling waarschuwingen uitwisselen, maar kunnen waarschuwingen ook vanuit een systeem langs de weg rechtstreeks in de auto terecht komen (en andersom), zonder tussenkomst van bijvoorbeeld een smartphone. Opgemerkt wordt dat de inmiddels gestandaardiseerde berichten niet afhankelijk zijn van de gebruikte communicatietechniek. Deze techniek hebben we ook getest binnen Concorda (zie verderop). 

Bot: ‘Gedurende het project is gebleken dat de internationale autobouwers daar nog verschillend over denken en de kaarten nog tegen de borst houden. Volkswagen als de op een na grootste autobouwer ter wereld heeft de keuze voor deze techniek al gemaakt en zet hier vol op in. Het beleid in Nederland is techniek neutraal, hoewel de investeringen duidelijk gericht zijn op het gebruik van de mobiele netwerken (4G, 5G en straks ook 6G), omdat bijna iedereen tegenwoordig een smartphone heeft. Voor veiligheidsdiensten, die mogelijk gaan ingrijpen in de veiligheidssystemen van het voertuig - denk aan de autonoom rijdende auto - biedt dit echter geen oplossing.

Internationale uitrol
Grootste opbrengst is een Europese standaard die internationaal al heeft geleid tot werkende diensten op basis van gestandaardiseerde berichten. ‘Bij de implementatie van die Europese standaard is deze gezamenlijk door de wegbeheerders en automobielindustrie getweakt en getuned en gaat steeds meer werkende diensten opleveren’, vertelt Bot.

‘Zo’n standaard stelt je wel voor lastige keuzes, die je met alle deelnemende Europese landen en de automobielindustrie samen moet maken. En dat terwijl de verkeerssituaties en het verkeersmanagement in deze landen nogal uiteenlopen.’ De landen kwamen er samen uit. Wanneer een land dat deze techniek wil uitrollen, de Europese standaard hanteert, zal iedere auto met deze techniek de binnenkomende informatie correct interpreteren.’

Ook Concorda profiteert van C-ITS Corridor
Vooral als opmaat naar geautomatiseerd rijden was het testen van directe informatie-uitwisseling (via wifi-p of C-V2X) noodzaak. Bij een zelfrijdende auto moet informatie uit een systeem langs de weg, rechtstreeks en zonder vertraging in de veiligheidssystemen van de auto terecht kunnen komen. Dit biedt mogelijkheden tot bijvoorbeeld het automatisch wisselen van rijstrook of het beperken van de snelheid bij wegwerkzaamheden, een naderende file of een stilstaand voertuig. 

‘In dat kader leverde C-ITS Corridor ook Concorda, het project waarin de informatie-uitwisseling tussen de wegkant en autonome auto’s wordt getest, veel op’, zegt Bot. ‘De door ITS-Corridor ontwikkelde bouwstenen en use cases zijn binnen Concorda door het ITS Corridor Team samen met het Concorda Team, hergebruikt,  verder uitgebreid en doorontwikkeld. Daardoor konden ook de reeds ontwikkelde tests en testscenario’s door Concorda een stap verder gebracht worden. Een mooi voorbeeld van krachtenbundeling en stapsgewijze innovatie!’

Alle lessen teruglezen of kijken?

Alle lessen van C-ITS Corridor op een rij? Bekijk hier het boekje of hier het filmpje over de laatste fase van het project.