16 juni 2017

Door PPA geteste aanpak in de praktijk gebracht

Ook op andere plaatsen is het door de Praktijkproef Amsterdam beproefde aanpak van Geïntegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) toe te passen. Dit gebeurt onder andere al in de regio Utrecht en in gemeente Rotterdam. Het gaat hier om varianten van een systeem waarin verkeerslichten en toeritdoseer installaties proactief en geautomatiseerd reageren op de actuele verkeersdrukte.

Utrecht

In Utrecht wordt een door PPA beproefde systematiek toegepast om verkeersknelpunten bij de A12, ‘t Goylaan en de Waterlinieweg te verminderen. Peter-Jan-Kleevens, gemeente Utrecht: ‘Om de congestie op de A12 uit te stellen wordt de instroom naar de parallelbaan A12 geregeld op de manier waarop PPA dat in de A10 West heeft getest. Het mooie is dat het hier een stuk goedkoper kan. Dat is omdat het verkeer wordt gebufferd met verkeerslichten en niet op alle aansluitingen toeritdoseer installaties nodig zijn. Ook wordt GNV toegepast op het stedelijk wegennet. Bij ’t Goylaan wordt de afwikkeling van het openbaar vervoer met GNV aanvaardbaar gehouden ondanks een 50% capaciteits verlaging na de herinrichting van de ’t Goylaan.

Rotterdam

Ook in Rotterdam gaat een toepassing van het GNV binnenkort in de praktijk. Het gaat om een Adaptief Filemanagement systeem in de Maastunnel.  Robert Kooijman, gemeente Rotterdam: “Dit systeem regelt de in- en uitstroom van en naar de tunnel. Dat gebeurt zodanig dat het autoverkeer in de tunnel altijd blijft rijden, er geen terugslag naar de tunnel optreedt en bij calamiteiten ten alle tijden kan worden ontruimd. De Maastunnel wordt binnenkort verbouwd, onder andere om te voldoen aan de nieuwe wetgeving voor veiligheid in tunnels. De GNV toepassing wordt de komende periode getest, zowel in simulatie als in de praktijk. Uiterlijk in de zomer van 2019, als de nieuwe tunnel in gebruik wordt genomen, is het adaptief filemanagememt systeem volledig operationeel. De werking van  systeem wordt uitgelegd op de website van de Maastunnel (www.maastunnel.nl/renovatie/verbeterde-doorstroming-dankzij-afm)

Uitrol

Jaap  van Kooten, Arane, is nauw betrokken bij de realisatie van de GNV concepten in Utrecht en Rotterdam: ” Na PPA-West is de ontwikkeling voortgezet en productierijp gemaakt voortoepassingen in zowel het hoofd wegennetwerk als het stedelijk wegennetwerk.”

Het uitrollen van het GNV concept vraagt een andere aanpak dan een traditioneel concept, zegt van Kooten.” Het vereist bij voorbeeld veel flexibiliteit van de deelnemende partijen. Ook is samenwerking en interactie tussen de partijen intenser dan normaal. In Utrecht werkt de gemeente Utrecht, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, Arane, Fileradar, VID, Hoeflake en Technolution intensief samen en in Rotterdam werkt de gemeente samen met Arane, Fileradar, Technolution, ARS T&TT, Vialis en Connection Systems