12 oktober 2021

Eindevaluaties Concorda Europa en de pilot in Amsterdam: resultaten en aanbevelingen

De belangrijkste resultaten van alle proeven in de vijf Concorda-landen vindt u in het rapport Milestone no. 26: Test site evaluation per test site completed. Per testsite is een beschrijving van de pilotlocatie, de aanpak en organisatie van de proeven opgenomen. Plus de resultaten per pilot site, per use case en gesorteerd op Key Performance Indicator. 

Lees het hele rapport hier>

In het TNO Report: Ex-post functional and technical evaluation of the CONCORDA project and the lessons learned for the Amsterdam Practical Trial leest u meer over de lessen en ervaringen rondom de use cases in de regio Amsterdam. TNO plaatst deze in een breder perspectief en doet toekomstgerichte aanbevelingen. 

Lees het hele rapport hier>