26 oktober 2021

ERTICO: ‘Voor pan-Europese uitdagingen moeten pan-Europese oplossingen komen’

Organisatie ERTICO – ITS Europe coördineerde de afgelopen vier jaar het Europese Concorda project. Een enorme opgave die met veel onzekerheden en uitdagingen van start ging. Maar gezien de mooie resultaten hoopt Dr. Eusebiu Catana, senior manager innovation & deployment, dat Concorda 2.0 niet lang op zich laat wachten.

ERTICO is een multi-sectoraal en publiek-privaat partnerschap dat de ontwikkeling en implementatie van intelligente transportsystemen en -diensten (ITS) in Europa nastreeft. ‘ERTICO is dertig jaar geleden opgericht om gezamenlijk een sterkere stem te hebben in de discussie over smart mobility’, vertelt Catana. ‘Destijds begonnen we met twintig partners, nu zijn het er meer dan 120. We representeren inmiddels acht verschillende sectoren en bieden een platform dat alle ITS-stakeholders in de transportketen samenbrengt: overheden, onderzoeksinstellingen, telecom, dienstverleners, leveranciers, de verkeers- en transportindustrie en gebruikers en fabrikanten van voertuigen.’

Dat geautomatiseerd rijden hot topic is bleek onlangs wel tijdens ERTICO’s ITS World Congress in Hamburg. De meer dan 200 sessies trokken samen ruim 30.000 bezoekers: ‘En de sessie waarin we de resultaten van Concorda deelden, was een van de drukstbezochte ERTICO-sessies. Na de geplande anderhalf uur was er nog zo’n levendige discussie gaande dat we een uur langer zijn doorgegaan. En deelnemers vroegen me direct: what’s next? Dat stakeholders een vervolg verwachten, is een heel fijne beloning voor ons werk.’

Verschillen overbruggen

Catana is meer dan trots op de positieve resultaten in alle deelnemende landen: ‘Concorda heeft laten zien dat C-ITS werkt. In het echt, in verschillende landen. Alle partners slaagden erin de technieken te implementeren en testen. Terwijl landen verschillen, elk automerk weer zijn eigen manier van implementeren heeft en ook telecomaanbieders niet hetzelfde zijn. Niet iedereen had verwacht dat de resultaten zo positief zou zijn. Dat het werkt is een heel belangrijke boodschap.’

In België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Spanje is zogeheten hybride communicatie getest: een combinatie van korteafstandscommunicatie via wifi en C-V2X en langeafstandscommuniatie via cellulaire telecom: ‘De pilotsites werkten als een groot team met een gezamenlijke aanpak, maar tegelijkertijd vulden ze elkaar ook aan. Bijzonder is bijvoorbeeld dat in België de Universiteit Leuven meedacht over juridische vraagstukken rondom geautomatiseerd rijden. Ze hebben belangrijke studies uitgevoerd en aanbevelingen gedaan aan de Europese Unie.’

Primeurs: C-V2X en PKI 1.3.1

Concorda droeg niet alleen bij aan de voorbereiding van Europese infra op geautomatiseerd rijden, het maakte ook de weg vrij voor verschillende diensten en technologieën. Technieken die aan bod kwamen zijn mobile edge computing ‘MEC’ en ook C-V2X. Dat laatste is kort gezegd een vorm van ‘voertuig-naar-alles-communicatie’. Het testen ervan was een primeur in Europa: ‘Dat de C-V2X-techniek nog niet op de markt was, maakte het testen ervan een uitdaging én een risico. Ik heb leverancier Qualcomm moeten overtuigen om mee te doen. Uiteindelijk hebben ze de techniek geleverd voor alle zeven pilotsites. Het was voor hen een enorme prestatie om C-V2X op pan-Europese schaal in te kunnen zetten. De resultaten zijn zelfs beter dan verwacht en alle partners kijken nu al uit naar Concorda 2.0.’

Een tweede primeur was weggelegd op het vlak van cybersecurity: ‘Concorda is het eerste Europese project dat het veiligheidscertificaat ETS PKI 1.3.1. heeft geïmplementeerd. Dit certificaat zorgt ervoor dat je zeker weet dat informatie afkomstig is van de systemen langs de weg. Concorda is nu een referentieproject voor het verder implementeren van deze veiligheidseisen. Onze pilots hebben echt een belangrijke voorbeeldfunctie.’

What’s next?

ERTICO’s volgende stap is om meer gelijksoortige projecten te zoeken en ook daar overheden en bedrijfsleven samen te brengen: ‘Voor pan-Europese uitdagingen moeten pan-Europese oplossingen komen. Daarvoor moeten we alle potentiële stakeholders samenbrengen in consortia. Dat gaat over verkeersveiligheid, maar bijvoorbeeld ook over het beperken van emissies.’

Concorda 2.0 staat inmiddels op de planning voor eind 2022 tot eind 2025: ‘Er is nog zo veel te leren en te winnen. We willen uitbreiden in functies, maar ook in deelnemende landen. En naarmate netwerken blijven groeien en technieken verbeteren, is steeds meer mogelijk. In de toekomst kunnen we met historische gegevens al files voorspellen voor ze gebeuren.’

Hoewel het vier jaar durende project volgens Catana oneindig veel inzichten heeft opgeleverd, is één zaak volgens hem het allerbelangrijkst: ‘Synergie. Dat komt nog voor alle techniek. Al deze partijen samenbrengen was de grootste uitdaging.’ Hij lacht: ‘Maar ik heb ervan genoten. Als een project geen uitdagingen heeft, vind ik het toch maar saai. Onze dromen van gisteren zijn de hoop van vandaag en de realiteit van morgen.’