18 november 2020

Handige inzichten over het optimaliseren van traffic, ondanks de pandemie

Na drie jaar nauwe samenwerking worden de pilots in het SOCRATES2.0 project aan het eind van het jaar afgerond, gevolgd door een evaluatie- en consolidatiefase. ‘Hoewel we vanwege de coronaviruspandemie niet alles konden uitvoeren zoals gepland, konden we het meeste doen, en we hebben zeker veel kennis opgedaan’, zegt projectmanager Tiffany Vlemmings.

Verbetering van de mobiliteit in de Europese Unie was het gezamenlijke doel van de bij dit project betrokken wegbeheerders, dienstverleners en autofabrikanten. Ze wilden door nauwere publiek-private samenwerking een schonere, efficiëntere en veiligere doorstroming van het verkeer bewerkstelligen. Hiervoor testte het consortium innovatieve diensten in de steden Amsterdam, Antwerpen, Kopenhagen en München.

‘Natuurlijk had het coronavirus invloed en konden we niet alle tests doen zoals gepland’, zegt Vlemmings, ‘maar uiteindelijk kunnen we de meeste vragen beantwoorden.’

Minder verkeer
Het project liep een half jaar vertraging op toen duidelijk werd dat de pandemie een aanzienlijke impact had op de hoeveelheid verkeer. ‘In alle pilotsteden was er een verkeersdaling van 60 tot 70 procent’, vervolgt de projectmanager. ‘Toen de lockdown minder ernstig werd, hadden we de hoop dat de pilots na de zomer konden doorgaan zoals gepland. Maar het verkeer is natuurlijk nog steeds niet terug op het vorige niveau. Volgend jaar zal het waarschijnlijk zo blijven, aangezien we waarschijnlijk een tijdje vanuit huis zullen werken. '

Terwijl de pilots in Amsterdam en Antwerpen eind 2019 al begonnen waren, zou de testfase in Kopenhagen en München afgelopen voorjaar beginnen, precies op het moment dat de pandemie toesloeg. In München was de use case genaamd Smart Destination ontworpen om slimme verkeers- en navigatiediensten te leveren aan weggebruikers die de Allianz Arena en de handelsbeurs van München bezoeken.

‘Hoewel alle evenementen sinds het voorjaar zijn afgelast, konden we gelukkig toch de kern van de tests uitvoeren met behulp van zogenaamde vriendelijke gebruikers’, zegt Vlemmings. Hierdoor is het mogelijk om de publiek-private samenwerking organisatorisch en technisch te beoordelen.

 

Gedrag en toegevoegde waarde
Als onderdeel van de lopende Smart Tunnel Service in de Antwerpse pilot krijgen automobilisten tolverminderingsbonnen aangeboden. Dit systeem helpt om de verdeling van het verkeer over de twee rivierovergangen te verbeteren. ‘Ook met minder verkeer geven we nog steeds vouchers uit, dus we verzamelen hier best veel data en kunnen nog steeds de impact van de dienst in Antwerpen meten’, zegt Vlemmings.

De pilot zal verschillende vragen beantwoorden, legt ze uit, waaronder de mate waarin mensen hun gedrag aanpassen als ze beloond worden. ‘We proberen nu uit te zoeken hoe we dit soort prikkels aan de zakelijke kant in de praktijk kunnen brengen. Overheden kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om serviceproviders te betalen, zodat ze doelen op het gebied van veiligheid, bereikbaarheid en milieu kunnen bereiken. '

Vlemmings is ook trots op de inzichten die zijn opgedaan tijdens de use case Optimizing Network Traffic Flow in de pilots Amsterdam en Kopenhagen. ‘Publieke en private organisaties ontwikkelden verschillende nieuwe intermediaire functies en diensten voor eindgebruikers. Zo kunnen ze voor iedereen een meerwaarde betekenen: automobilisten, de dienstverlener en de wegbeheerder.'

Zelfs nu er veel minder verkeer op de weg is, kunnen de partners deze functies en services implementeren en testen. Vlemmings: ‘We leren wanneer en waarom mensen bereid zijn routeadviezen op te volgen en hoe we deze mechanismen kunnen toepassen in bedrijfsmodellen.’

Hoe samen te werken
Ook in de samenwerking hebben de partners de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan. Ze ontwikkelden een samenwerkingskader voor het organiseren van publiek-private samenwerking in verkeersinformatiediensten. ‘Ervaringen in de vier pilotsteden laten zien dat deze samenwerking een goed toepassingspotentieel blijkt te hebben’, zegt Vlemmings.

Het consortium heeft nu de ervaring om zowel organisatorisch als technisch samen te werken. Het is duidelijk welke rollen nodig zijn en wat goed werkt en wat niet. ‘We moeten echter nog de governance van de verschillende rollen evalueren, rekening houdend met het feit dat de culturele situatie in de vier pilotsteden anders is.’

Vervolgplan
Vanaf januari werken de partners aan de evaluatie van het SOCRATES2.0 project, gevolgd door de consolidatiefase. "En natuurlijk moeten we het eens worden over wat we gaan doen na SOCRATES2.0", zegt de projectmanager.

Het consortium wil ervoor zorgen dat alle opgedane kennis en ervaring helder en beschikbaar is voor alle partners. ‘We vertalen het ook in concrete acties. Op die manier kunnen we ten volle profiteren van ons werk en kunnen we de kennis in toekomstige projecten blijven ontwikkelen. '

Verspreiding
Naast het evalueren van de opgedane kennis en de zakelijke kant van het project, zullen de partners zich ook richten op de ontwikkelde producten en diensten. ‘Sommige daarvan bleken erg handig en zijn toepasbaar in het echte leven’, zegt Vlemmings. Bovendien is het samenwerkingsverband van plan om de kennis en leerervaringen te verspreiden onder andere belanghebbenden die zich bezighouden met verkeersmanagement, benadrukt ze.

Op het virtuele ITS Virtual Congress (9-10 november 2020) deelden de SOCRATES2.0 partners enkele van de inzichten die tijdens het project waren opgedaan. Ze spraken over hoe de kwaliteit van gegevens over wegwerkzaamheden kan worden verbeterd door publiek-private samenwerking. Verder legden ze uit wanneer en hoe je een win-win-win bereikt voor alle stakeholders in het ecosysteem en dit vertaalt naar nieuwe businessmodellen. Hier zijn deze papers te downloaden.

In het voorjaar zullen de resultaten van het project worden gepubliceerd op een speciale SOCRATES2.0 conferentie.