24 maart 2021

Het GNV-regelconcept ná de Praktijkproef

De afgelopen tien, vijftien jaar is er hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van regelsystemen voor dynamisch verkeersmanagement. Dat heeft onder meer geleid tot toepassingen voor gecoördineerd netwerkbreed verkeersmanagement, GNV, een regelconcept dat is ontwikkeld in de Praktijkproef Amsterdam. Wat is er gedurende de Praktijkproef geleerd over GNV? En wat is er daarná gebeurd met het concept?

 

Een jaar of vijftien geleden kwamen regelscenario’s in zwang, ‘draaiboeken’ voor de inzet van verkeersmanagementmaatregelen. Met die scenario’s was het voor het eerst mogelijk om verschillende maatregelen automatisch in te zetten: op basis van verkeerskundige triggers schakelt het verkeersmanagementsysteem maatregelen in of uit, volgens vooraf afgesproken regels. Voor geplande situaties zoals werk in uitvoering en evenementen is dit nog altijd een effectieve manier om het verkeer te managen.

Een nadeel van deze aanpak is wel dat je in principe voor elke situatie een nieuw regelscenario moet schrijven. Als het gebied groter wordt of het aantal regeldoelen toeneemt, wordt het schrijven, onderling consistent houden en onderhouden van al die regelscenario’s al snel een complexe zaak.

Lees verder in NM Magazine, door hier te klikken.