24 april 2018

Inrichten Socrates 2.0 pilots: use cases en publiek-private samenwerkingsvormen

Op dit moment wordt door alle Socrates2.0 partijen gezamenlijk onderzocht welke use cases in welke steden getoetst kunnen worden en wat ieders wensen en voorkeuren zijn. Daarbij wordt eveneens gekeken naar de wijze waarop de samenwerking tussen de publiek-private partijen moet worden ingericht, de intensiteit waarmee dat moet gebeuren en met welke samenwerkingsvormen waar geëxperimenteerd gaat worden.

Ruwweg worden er 2 samenwerkingsmodellen onderscheiden. Een waarbij publiek-private partijen vooral data uitwisselen, en iedere partij deze data zelf interpreteert, verwerkt en doorgeeft aan de (eind)gebruiker. Het tweede model gaat uit van een intensievere samenwerking tussen de partijen waarbij een gezamenlijk beeld wordt geschetst van de situatie (‘common truth’) en werken de partijen samen om de knelpunten gezamenlijk op te lossen (co-creatie).

“Dit laatste model lijkt enigszins op de ervaring die de MRA heeft opgedaan met de Common Operational Picture tijdens evenementen in de Amsteram ArenA, zegt Chris de Veer, PPA vertegenwoordiger in Socrates2.0 namens de provincie Noord-Holland. “De MRA partners in PPA zijn bereid om een intensive samenwerking met marktpartijen aan te gaan, waarbij begonnen kan worden op strategisch niveau. Er is echter ook bereidheid om eventueel nog een ander samenwerkingsmodel tijdens de pilot te toetsen.”

Stand van zaken

De uitwerking is in samenwerking met de internationale partners in volle gang. Hiervoor zijn er verschillende bijeenkomsten in Amsterdam, Antwerpen, Berlijn en München waaraan de PPA-vertegenwoordigers uit de MRA deelnemen.

Daarna moeten er definitief knopen doorgehakt worden over welke use cases we gaan testen in de pilot Amsterdam, welke samenwerkingsmodel(len) we daarbij hanteren en hoe de intermediaire rol ingericht gaat worden. Hiervoor wordt in de MRA eind mei een workshop georganiseerd voor mensen die een rol gaan spelen in het project. Zij worden bijgepraat over de stand van zaken, voorbereid op het komende keuzeproces en de te verwachten werkzaamheden die voortvloeien uit Socrates2.0. Op 5 juli organiseert PPA een BIMHUIS bijeenkomst om ook indirect betrokkenen en andere geïnteresseerden bij te praten over het project. 

De uitkomst van deze fase (activity 3) maakt duidelijk hoe de Socrates2.0 pilot Amsterdam (activity 4) eruit komt te zien. Dit zal rond de zomer zijn. Ook via de PPA-LinkedInpagina berichten we regelmatig over het verloop van dit proces. En lees hier meer over de te ontwikkelen diensten en mogelijke use cases. 

Met betrekking tot het vervolgproces merkt Chris de Veer nog op: “In Nederland kennen we een bepaalde uitgangssituatie. We hebben bijvoorbeeld een intermediair voor overheidsdata, NDW en er lopen verschillende projecten die sterke samenhang vertonen met Socrates2.0, zoals het Partnership Talking Traffic en iCentrale. In activity 3 hebben we hier aandacht voor, zodat afstemming met deze projecten tijdens de pilot Amsterdam waar nodig geborgd is.”