17 november 2017

NDW partner in Praktijkproef Amsterdam

Sinds 4 oktober 2017 is NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens) officieel partner in PPA. Het samenwerkingsverband bestaat sinds deze bekrachtiging door de stuurgroep nu uit zes partijen: de gemeente Amsterdam, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Vervoerregio Amsterdam, NDW en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DGB).

 

Binnen NDW werken negentien overheden samen aan het inwinnen, opslaan en distribueren van wegverkeersgegevens. De gegevens worden ingezet voor effectief verkeersmanagement, gerichte verkeersinformatie en treffende verkeerskundige analyses. Doel van dit alles is een betere bereikbaarheid, minder files, meer verkeersveiligheid en minder uitstoot van schadelijke stoffen.
Dit past binnen de doelstellingen van PPA en gezien de grote rol die NDW vervult binnen het project Socrates2.0  is dit partnership een logische stap.