03 maart 2021

Nu ook Netwerkbreed Gecoördineerd Verkeerssysteem (NGV) in de regio Den Bosch

Na Amsterdam, Rotterdam en Utrecht wordt ook in regio Den Bosch een Netwerkbreed Gecoördineerd Verkeersysteem (NGV) opgezet. 6 overheidspartijen werken samen aan dit systeem om de doorstroming in de regio te bevorderen. Hierbij kijkt men naar de lessen die al elders in het land zijn geleerd. “We hebben baat bij voorbeelden als Praktijkproef Amsterdam”.

De ontwikkeling van GNV

GNV is ontwikkeld in fase 1 van de Praktijkproef Amsterdam. In Den Bosch is het NGV – hetzelfde idee, met een iets andere naam - 1 van de 20 quick wins voor de kortetermijnaanpak van de verkeersproblemen op de A2. Parallel daaraan wordt een Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)-verkenning doorlopen voor de langetermijnoplossing. Deze korte- en langetermijnaanpak zijn onderdeel van het Programma A2 Deil-Vught, waarin het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, gemeente Den Bosch, de provincies Gelderland en Noord-Brabant en Regio Rivierenland onderzoeken hoe de doorstroming op de A2 tussen Deil en Vught kan worden bevorderd.

NGV op 5 locaties

‘We gaan met NGV niet de files op de A2 volledig oplossen’, schetst Joost Verdiesen (Verkeersplanoloog van gemeente Den Bosch) meteen duidelijkheid. Hij is trekker van het NGV in de regio Den Bosch. ‘Maar we willen wél, tot dat we een langetermijnoplossing voor het fileprobleem hebben, zoveel mogelijk verlichting bieden, om de doorstroming op peil te houden. We hebben eerst een verkeerskundige analyse uitgevoerd, om te kijken waar knelpunten zitten als het gaat om het terugdringen van voertuigverliesuren. Over een hele dag bekeken is er op netwerkniveau een beperkt positief effect. Tijdens het drukste uur kun je tot zo’n 4 procent afname van voertuigverliesuren realiseren.’
 

In eerste instantie wordt NGV ingevoerd op 5 locaties in de regio, met de bestaande verkeerslichten. Op de lange termijn zou uitbreiding kunnen volgen op andere locaties langs het traject, met verkeerslichten of toeritdoseerlichten.

Het NGV stelt filevorming uit

Het NGV moet zorgen voor een optimale doorstroming op en tussen de autosnelweg en het onderliggend wegennet. Dit gebeurt door het verkeer vanaf het onderliggende wegennet gedoseerd toe te laten op de snelweg. Doordat het systeem verkeerslichten op verschillende locaties koppelt, kan het toestromende verkeer beter worden gemanaged en voorkomen we dat het in één keer heel druk wordt op de snelweg. Dit leidt tot uitstel van files en in een ideale situatie tot het voorkomen ervan.

‘Natuurlijk moeten we grenzen stellen, om te voorkomen dat in de stad en regio het verkeer komt stil te staan’, erkent Verdiesen. ‘Dit gebeurt onder meer via extra detectielussen in het wegdek. In de toekomst zou je ook kunnen denken aan intelligente verkeersregelinstallaties die ook in contact staan met kruispunten, verder van de snelweg af.’

Geografische uitbreiding en evenementen

De focus ligt nu op de locaties die we technisch gereed maken, maar we onderzoeken ook vervolgkansen’, vertelt Verdiesen. ‘Ten eerste voor geografische uitbreiding, waarbij je nieuwe locaties met verkeerslichten of toeritdoseerlichten aan het systeem koppelt. Maar ook het aantal inzetmomenten kun je op den duur misschien uitbreiden. Het doseren van de verkeersstroom kan ook van pas komen bij grote evenementen, voor het in goede banen leiden van een enorme bezoekersstroom.’

Lessen van Praktijkproef Amsterdam

Het MIRT-programma zag kansen in regio Den Bosch voor net zo’n programma als het GNV in Amsterdam en vergelijkbare programma’s in de omgeving van Rotterdam en Utrecht. Verdiesen: ‘We maken zeker gebruik van de kennis in het land die er al is over deze technische toepassing. Over Praktijkproef Amsterdam (PPA) is al veel informatie te vinden en we konden veel kennis ophalen uit uitgevoerde proeven en vervolgprojecten in andere regio’s.’

Laatste kwartaal 2021 live

In 2021 worden in de regio Den Bosch alle locaties, waar Netwerkbreed Gecoördineerd Verkeersmanagement wordt toegepast, technisch gereed gemaakt. Verdiesen: ‘Op een aantal plekken worden verkeersregelinstallaties vervangen die aan het einde van hun levensduur zijn. Daar komen intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) voor in de plaats. Ook staan er al iVRI’s op een aantal trajecten. In het najaar van 2021 gaan we live en kunnen we praktijkervaring opdoen met NGV. Dat is een leerzame periode, waarin we het systeem kunnen finetunen.’