13 november 2018

Onderzoek naar mogelijkheden pilots in China

Praktijkproef Amsterdam (PPA) bracht begin september een werkbezoek aan China om mogelijkheden te verkennen voor een gezamenlijk pilot in China. Tijdens het ITS World-congres in Kopenhagen zijn deze afspraken geconcretiseerd. RIOH, Technolution, NXP, Rijkswaterstaat en Praktijkproef Amsterdam gaan drie sporen uitwerken: één voor de RIOH testsites, één voor Nanjing en één voor Suzhou. De resultaten en ervaringen van de PPA-pilots zijn daarbij het uitgangspunt.

Lees over werkbezoek

Lees hier de terugkoppeling van het werkbezoek aan China in september en hier het vervolg tijdens ITS Europe. 

Samenwerking met China

De afspraken zijn gemaakt in het kader van de samenwerking tussen het ministerie van IenW en het Chinese ministerie van Transport (MoT). PPA  onderzoekt daarbinnen de mogelijkheden om een gezamenlijke pilot uit te voeren. Opdrachtgever hiervoor is de gezamenlijke stuurgroep onder leiding van DG-RWS Michele Blom en haar Chinese collega. Wordt vervolgd! 

De Nederlandse ambassade in China interviewde tijdens het werkbezoek Ronald Adams over #PPA. Lees het hier