13 november 2018

Pilot SOCRATES2.0 Amsterdam officieel gestart

De partners in de Praktijkproef Amsterdam (PPA) en de SOCRATES2.0 -consortiumpartners hebben afgelopen jaar gezamenlijk de opzet voor de SOCRATES2.0 -pilots in Kopenhagen, München, Antwerpen en Amsterdam in grote lijnen uitgewerkt. Zo is bepaald welke slimme diensten en toepassingen (use cases) het meest relevant zijn en welke samenwerkingsmodellen getest worden. Nu hierover afspraken gemaakt zijn, zijn ook de voorbereidingen voor de pilot in Amsterdam officieel van start gegaan. 

6000 testpersonen

De proef in Amsterdam is de meest omvangrijke: in 2019 gaan 6000 mensen de nieuwe services testen. In elk van de andere 3 steden doen 1000 proefpersonen mee. De partners in de pilot Amsterdam willen 4 diensten en use cases testen: Netwerkoptimalisatie (spreiden van verkeer in het grootstedelijk netwerk), slim routeadvies naar evenementenlocaties, informatie en advies bij milieuzones en wegwerkzaamheden. De publieke en private partijen experimenteren met verschillende samenwerkingsmodellen per use case en doen zo ervaring op met verschillende manieren van samenwerken. Binnenkort komt er meer informatie beschikbaar over de ins- en outs van de pilot Amsterdam en de samenwerkingsmodellen. 

Kick-off Amsterdam

Ajax, U2 en Glennis Grace trokken op 7 oktober 2018 meer dan 70.000 bezoekers naar het ArenApoort-gebied in Amsterdam Zuidoost. Tijdens de kick-off van de SOCRATES2.0-pilot Amsterdam, werd uitgelegd hoe deze verkeersstromen in goede banen worden geleid. Wegbeheerders, de Johan Cruijff ArenA en evenementenorganisatoren werken hiervoor nauw samen. Verder werden  deelnemers bijgepraat over de organisatie van de Amsterdamse pilot en was er alle gelegenheid voor de betrokkenen om nader kennis te maken. 

Over SOCRATES2.0

SOCRATES2.0 is een Europees project waarbij publieke en private partners slimme verkeersinformatie- en navigatiediensten realiseren in Amsterdam, München, Antwerpen en Kopenhagen. Internationale serviceproviders, een autofabrikant, ITS-bedrijven en wegbeheerders werken samen en delen informatie om nieuwe en betere diensten voor weggebruikers te creëren. Daarnaast ontwikkelen en toetsen de publiek-private partners binnen SOCRATES2.0 diverse onderlinge samenwerkingsmodellen.

Door alle beschikbare informatie van wegbeheerders, dienstverleners en weggebruikers uit te wisselen en te integreren, wordt het mogelijk een volledig en consistent beeld te krijgen van de huidige en verwachte verkeerssituatie. Ook wordt de weg vrijgemaakt voor het ontwikkelen van een gemeenschappelijke strategie voor verkeermanagement. Op deze manier kunnen slimmere en meer betrouwbare verkeersinformatie- en navigatiediensten aan weggebruikers geleverd worden. Dit leidt tot een betere doorstroming, veiliger verkeer en minder uitstoot van schadelijke stoffen: fast, safe and green. 

Kijk voor meer informatie op www.praktijkproefamsterdam.nl/socrates2.0 of www.socrates2.org