25 juni 2019

PPA deelt ervaringen met Corridor A4

De resultaten en geleerde lessen van PPA kunnen toegepast worden in andere projecten, regio’s en organisaties. Daarvoor werken we in deze fase aan het verankeren van het PPA gedachtengoed. Tijdens de werkconferentie Corridor A4 op 20 juni dachten we mee over Smart Mobility toepassingen die oplossingen kunnen bieden voor de knelpunten langs dit traject van Burgerveen tot aan de Ketheltunnel.

In de ochtend namen verschillende sprekers de ruim 75 deelnemers mee in de wereld van Smart Mobility. Serge van Dam van Rijkswaterstaat gaf een vergezicht van wat er zou kunnen werken voor de A4. Ronald Adams en Hans Kramer van PPA gingen in op de ervaringen en geleerde lessen bij Praktijkproef Amsterdam. Daarbij brachten zij nadrukkelijk de boodschap dat naast de technische realisatie van Smart Mobility toepassingen, de uitdaging ligt op het gebied van publiek-private samenwerking. Verder waren de belangrijkste aanbevelingen van PPA:

Artikel 3.JPG

  1. Begin met het op orde brengen van data, systemen en assets: er is nu al veel technisch mogelijk en er wordt snel nog meer mogelijk. Leg daarom koppelingen en verbinding en bouw flexibiliteit in! 
  2. Verbind: netwerk, partners én aanleg en Smart Mobility. Organiseer publiek – privaat in alle stappen, ga naar co-creatie en co-productie.
  3. Regel vooraf de juiste randvoorwaarden: mensen, middelen en governance: Zet maximaal in op Smart Mobility en slim verkeersmanagement.
  4. Inkoop- en contractbeheersing: laat het niet leidend zijn, er is veel meer mogelijk dan je denkt!

In de middag waren er twee gebiedsateliers waarin per deelgebied gekeken is naar concrete kansrijke Smart Mobility maatregelen. PPA gaf een aantal aanbevelingen en heeft aangeboden om bij vervolguitwerkingen mee te willen werken om de successen ook bij de A4 te implementeren. 
In dit kader neemt PPA ook actief deel aan discussies binnen Rijkswaterstaat om Smart Mobility en PPA kennis concreet toepasbaar te verankeren in de aanleg- en vervanging en renovatieopgaven die bij Rijkswaterstaat de komende jaren op stapel staan. 

artikel 3-2.JPG

Over de A4 Corridor 

Door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en het consortium Flow4 wordt gewerkt aan de Verkenning A4 Burgerveen-N14 en de Planuitwerking A4 Haaglanden –N14. De gezamenlijke noemer hiervoor is de A4 Corridor. Naast veranderingen aan en langs de bestaande A4, wordt ook gekeken naar de mogelijkheid van aanvullende maatregelen om ervoor te zorgen dat de A4 nog robuuster wordt. Een van de maatregelen betreft het onderdeel Smart Moblity. Dit sluit aan op de Smart Mobility beleidsdoelen, waardoor in aanleg- en onderhoudsprojecten ruimte moet zijn voor Smart Mobility oplossingen.