17 november 2017

PPA in het BIMhuis

Op 14 november jl. ontvingen de partners binnen PPA in het BIMhuis in Amsterdam opnieuw een vijftigtal gasten die zich door een aantal sprekers lieten bijpraten over laatste stand van zaken rond PPA, Socrates en Concorda. 
 

Voor deze editie van de PPA Bimhuis bijeenkomst was er weer een aantal sprekers bereid gevonden een toelichting te geven op wat er speelt op het gebied van Smart Mobility in relatie tot de Praktijkproef Amsterdam.

Zo zorgden Sebe Vogel en Jan Bosma voor meer inzicht in de werking van het COP. Paul van Koningsbruggen vertelt over de totstandkoming en het vervolg ervan.
De rol van de stuurgroep en ambassadeurs in nieuwe PPA fase 3 werd aan de hand van vragen toegelicht door Alex Colthoff en Olaf Vroom vertelt hoe hij Socrates ziet.
 De middag werd afgesloten met een paneldiscussie waar Sebe Vogel, Eric Smeitink en Ronald Adams de stand van zaken rond Concorda toelichtten.

Meer weten over wat er werd gezegd? Lees hier een kort verslag van de bijeenkomst.