09 december 2021

Praktijkproef Amsterdam is afgerond

Na 10 jaar praktijkproeven, valt voor PPA het doek en dat is goed. SmartMobility wordt volwassen en grootschalig geïmplementeerd. Wel geven we mee dat innoveren altijd noodzakelijk blijft en tweerichtingsverkeer is. Blijf ook internationaal samenwerken en zorg voor standaardisering.

 

We laten het PPA DNA zo goed mogelijk na. De ontwikkelde producten en diensten worden inmiddels overgenomen in andere projecten, regio’s en in het buitenland. Onze verantwoording is gedocumenteerd. Ga er gerust zelf mee aan de slag om bij te dragen aan slimmer, schoner en veiliger verkeer, nieuwe markten voor het bedrijfsleven en daardoor betere services voor de weggebruiker. 

De website blijft hiervoor voorlopig nog online. Daar vind je alle achtergronden, meer informatie en (evaluatie)rapporten. De website wordt verder niet meer geactualiseerd. 

Uiteindelijk waren het de mensen die PPA tot een succes maakten. En daar zijn we trots op! We danken iedereen nog een laatste keer die zich het afgelopen decennium voor PPA heeft ingezet.