Praktijkproef Amsterdam in afrondende fase

In het voorjaar van 2021 als de projecten Concorda en SOCRATES2.0 hun evaluaties opleveren en afronden, is de Praktijkproef Amsterdam volledig afgerond. Wat zijn de opbrengsten en hoe zijn andere partijen hiermee doorgegaan? We passen de lessen op dit moment concreet toe, bijvoorbeeld bij de planstudie corridor A4 en hopen op 13 april 2021 tijdens ons slotevent met iedereen stil te staan bij de resultaten.

Consolidatie 
De resultaten en geleerde lessen van PPA kunnen toegepast worden in andere projecten, regio’s en organisaties. Daarvoor hebben we ons via een omvangrijk consolidatiespoor afgelopen twee jaar ingezet. We zien dan ook dat de resultaten goed door andere partijen toegepast en ingezet worden.

In de eerste fase van PPA is het concept netwerkbreed verkeersmanagement ontwikkeld. Dit werd al langer toegepast in Rotterdam en Utrecht, maar we zien nu ook dat de ontwikkelde producten uit PPA Zuidoost (fase 2) steeds meer ingezet gaan worden. Zo zagen we afgelopen twee jaar bij grootschalige evenementen vormen van Operationele Managementcentra (OMC) ontstaan. Met daarbij verkeersdashboarden die gebaseerd zijn op de - binnen PPA Zuidoost - ontwikkelde Common Operational Picture (COP).

De PPA-resultaten vinden dus hun weg in verkeersmanagement en smart mobility uitwerkingen van publieke en private partijen. Precies zoals het bedoeld is!

Resultaten verankeren in de planstudie Coridor A4
Ook de PPA-partners zelf, in lijn met de doelstelling van de stuurgroep, zijn voortvarend aan de slag gaan met de PPA-consolidatie. Rijkswaterstaat heeft hiervan een mooi voorbeeld. Bij de planstudie Corridor A4 (Burgerveen tot aan Ketheltunnel) worden de mogelijkheden onderzocht om gecoördineerd netwerkbreed verkeersmanagement toepassen. Om specifiek te zijn; bij de ‘inprikkers’ van de A4 bij Haaglanden en op de N14 bij de Mall of the Netherlands.

Ook wordt daar gekeken of een OMC met een COP op drukke bezoekersdagen voor de Mall meerwaarde heeft. Daarnaast geven PPA, samen met collega’s van SmartWayz, input om smart mobility resultaten te verankeren in de MIRT systematiek en interne systemen van Rijkswaterstaat. Voor de lezers van Rijkwaterstaat: bijvoorbeeld in de Opdrachtgever en Opdrachtnemer documenten als POF (opdrachtgever formulier) en KESsen (klanteisen).

PPA Eindbijeenkomst: 13 april 2020 
Het staat nog steeds op de planning om dinsdagmiddag 13 april PPA af te sluiten met een eindbijeenkomst in het BIMHUIS. Uiteraard is dit afhankelijk van de coronasituatie. Op deze middag blikken we samen met de hoofdrolspelers van de afgelopen 8 jaar terug en staan stil bij de resultaten en opbrengsten. Ook zullen we die middag de PPA-verantwoording publiek maken. En we hebben een mooie bijdrage voor de verkeersmanagementwereld in Nederland, maar die houden we nog even geheim…

Het wordt een middag die je niet mag missen, dus noteer 13 april 2021 alvast in je agenda!