24 april 2018

Projectmanager Tiffany Vlemmings aan het woord over de mijlpalen van Socrates 2.0

Afgelopen periode zijn er flinke stappen gezet met Socrates2.0 en komende periode staat er ook flink wat op de agenda. Projectmanager Tiffany Vlemmings kijkt tevreden terug op de resultaten tot nu toe en heeft vertrouwen in het vervolgproces. Een terug- en een vooruitblik!

Socrates2.0 is een omvangrijk project: waarmee zijn jullie gestart?

“Allereerst hebben we een gemeenschappelijke taal binnen het partnerschap ontwikkeld. Het is namelijk van groot belang dat we het allemaal over hetzelfde hebben bij interactief verkeersmanagement. Daar kunnen onderling namelijk nog weleens verschillen inzitten. Dat geldt ook voor services en use cases, zoals smart routing. Dit is gelukt. Alle publieke- en private partners speken nu dezelfde taal en hanteren begrippen als ‘Coordination Model’ en ‘Verkeerskundige strategie’ op eenzelfde manier binnen de context van het project.”

“Vervolgens moesten we de scope van Socrates2.0 scherp krijgen. Leggen we de focus op de auto, of nemen we ook andere modaliteiten mee, zoals openbaar vervoer en fiets? En richten we ons alleen op on-trip, of ook op pre-trip?”

“Tegelijkertijd zijn we ook gestart met het uitwerken van de gezamenlijke visie op interactief verkeersmanagement en de samenwerkingsvormen die we willen testen. Organisatorisch is dat een flinke uitdaging, aangezien we een proces moesten ontwerpen dat alle onderdelen tegelijkertijd zou faciliteren. Ook om de tijd dat we elkaar face-to-face konden treffen in München, Berlijn, Antwerpen of Amsterdam, zo efficiënt mogelijk konden benutten.”

Hoe is dit proces verlopen? Ben je tevreden?

“We hebben 4 focusgroepen ingericht die parallel aan elkaar aan de visieontwikkeling werkten. De onderwerpen zijn verdeeld in ‘Shared Vision’, ‘Intermediairy & Data fusion’, ‘Strategy & Coordination’ en ‘Data Exchange & Use Cases’. Door het principe van de focusgroepen, waarbinnen in korte tijd en dus onder hoge druk vraagstelling en oplossing moesten worden uitgewerkt, is het gelukt om tot een gezamenlijke Socrates2.0 visie te komen.”

“De focusgroepen kwamen regelmatig bijeen en leden hadden onderling veel contact via mail en skype, maar we hebben ook continu de uitwisseling tussen de focusgroepen geregisseerd. Op deze manier kon elke focusgroep zaken die in andere groepen ontwikkeld werden, meteen in het eigen proces meenemen. Dat is naar mijn mening zeer goed gelukt!”

Wat zijn de volgende stappen?

“We passen deze methode met focusgroepen ook weer toe in activity 3. Deze activity is nog complexer, gezien de veelheid aan mogelijkheden en combinaties voor het Pilot Design, waardoor er meer focusgroepen nodig zijn. Daarbij is de planning zeer ambitieus. Toch heb ik veel vertrouwen in de betrokken teamleden van het Socrates2.0 consortium en verwacht ik dat we door het principe van de focusgroepen weer toe te passen, in korte tijd heel wat werk kunnen verzetten. Lees hier meer over activity 3.”

Hoe is de samenwerking verlopen met alle nationale- en internationale partners?

“Ik ben zeer te spreken over de grote betrokkenheid van alle partners. De wil om naar oplossingen te zoeken voert de boventoon. Niemand blijft bijvoorbeeld hangen in onmogelijkheden, dat geeft energie! Ook de sfeer en groepsdynamiek zijn erg goed, evenals de wisselwerking tussen de publieke en private partijen. Ik heb veel vertrouwen in dit team en het partnership om gezamenlijk tot resultaten te komen.”

Website en Nieuwsbrief Socrates2.0

“Socrates2.0 heeft nu ook een eigen website (www.socrates2.org) waarop alle achtergronden van het project en de stand van zaken te vinden zijn. Ook is de eerste versie van de internationale nieuwsbrief uitgegaan. Mocht je deze niet ontvangen hebben, dan lees je hem hier na. Via deze link kun je je aanmelden.”

 

 

Intertraffic 2066 720x576.JPG 

Socrates is top