08 maart 2021

Projectupdate Concorda en SOCRATES2.0

De teams van Concorda en van SOCRATES2.0 werken op dit moment aan de projectevaluaties. Beiden zijn rond de zomer beschikbaar. Op deze manier maken we inzichtelijk wat de lessen van beide projecten zijn en volgen aanbevelingen voor de doorontwikkeling van de techniek, de diensten en de samenwerkingsvormen. We zullen ze op dat moment breed delen om ervoor te zorgen dat de kennis behouden blijft en verder wordt verspreid.

De opbrengsten

In de tussentijd voert Concorda-partner Fiat Chrysler op het testcircuit in Italië nog een aantal laatste testen uit. En we zijn in gesprek met Bureau Brussel en IenW over hoe de opbrengsten van Concorda mogelijk een vervolg kunnen krijgen in toekomstige C-ITS projecten. 

Voor SOCRATES2.0 kunnen we op dit moment al aankondigen dat op 22 juni een interactieve eindbijeenkomst wordt georganiseerd waarin we geïnteresseerden meenemen in de resultaten. Daarnaast organiseert Socrates in samenwerking met Slim op Weg een serie Masterclasses over opbrengsten van SOCRATES2.0 met daarin een aantal verdiepende sessies over onder andere de veranderende rol van de wegbeheerder, verbreding van het instrumentarium en de automatisering van de Landelijke RegelAanpak. Meer informatie over de Socrates eindbijeenkomst en de Socrates Masterclasses volgt snel.

Tenslotte is afgelopen januari de allerlaatste test uitgevoerd in de pilot Amsterdam. Voor de nieuw ontwikkelde Socrates dienst Smart Destination. Ofwel, slim reizen en parkeren bij evenementen is met gebruikers geheel ‘coronaproof’ met behulp van een gesimuleerd evenement getest of de dienst werkt zoals verwacht . Lees er hier meer over.