30 maart 2021

Publiek-privaat samenwerken in de praktijk(proef)

Aan de zeven deelprojecten van Praktijkproef Amsterdam hebben zo’n zestig partijen een bijdrage geleverd: overheden, universiteiten, maar vooral ook bedrijven. Hoe hebben die partijen samengewerkt? En hoe was de relatie publiek-privaat?

 

In het wegkantspoor van fase 1 en in de ‘wegkantprojecten’ PPA-West en PPA-Noord van fase 2 lag de nadruk op netwerkbreed verkeersmanage- ment en dus op het samenwerken tussen verschillende (publieke) wegbeheerders. De samenwerking met privaat was hier klassiek: wegbeheerders gaven opdrachten aan marktpartijen.

In het in-carspoor van fase 1 is gebruikgemaakt van zogenaamde pre- commerciële inkoop. Deze benadering wordt gebruikt bij het ontwikkelen van producten of diensten die nog niet op de markt zijn. Dat ontwikkelen wordt geheel door marktpartijen gedaan.

Lees verder in NM Magazine, door hier te klikken.