15 december 2016

Reisadvies bij grote evenementen Amsterdam werkt

Een proef met een nieuwe aanpak van reisadvies en verkeersmanagement bij grote evenementen rond Amsterdam heeft goede resultaten opgeleverd. Zo waren vrijwel alle 200.000 bezoekers van de concerten van De Toppers in de Arena (Amsterdam Zuidoost) in het pinksterweekend van 2016 op tijd bij hun concert. Op de aanrijroutes stonden kort voor het begin van de concerten geen files meer. Ook waren bezoekers die routeadvies kregen via Flitsmeister en Livecrowd, en dit opvolgden, meer te spreken over de

Doel van de proef was het testen van een nieuwe aanpak van intelligent verkeersmanagement én reisinformatie en advies om de verkeersdruk tijdens een samenloop van evenementen in het ArenAPoort-gebied te verminderen, om zo de vele bezoekers sneller op hun plaats van bestemming te krijgen. Tijdens de proef kwamen meer dan 200.000 bezoekers van verschillende concerten min of meer tegelijkertijd naar Amsterdam Zuidoost. Tijdens de proef is gebruik gemaakt van een combinatie van slim verkeersmanagement met reisinformatie en advies in de auto en langs de weg.

Resultaten van de proef op een rij

Het gebruik van social media en online media bij het informeren van de bezoekers over de reismogelijkheden en de beste route naar een parkeerplaats was een succes. Via Flitsmeister kregen weggebruikers actuele reisinformatie en reisadvies. Via Livecrowd, dat gebruik maakt van Twitter, Facebook en Whatsapp, kregen bezoekers ook individueel reisadvies. Degenen die een reisadvies ontvingen en dit opvolgden, waren meer tevreden over de bereikbaarheid dan zij die geen advies ontvingen of het advies niet opvolgden. Aan gebruikers van Flitsmeister zijn op 13, 14 en 15 mei 2016 in totaal 27.728 berichten gestuurd over de bereikbaarheid van de evenementen in Amsterdam en via Livecrowd zijn in totaal 64.171 unieke smartphones bereikt.

Informatie langs de weg, aangevuld met routeinformatie via Flitsmeister en Livecrowd kan ervoor zorgen dat een groter aantal weggebruikers een reisadvies tijdens de reis opvolgt. En daarmee zorgt voor een betere spreiding van het verkeer over het wegennetwerk en de parkeerlocaties. De informatie via Flitsmeister en Livecrowd was in lijn met de informatie op informatieborden langs de weg. De informatie is gebaseerd op hetzelfde uitgebreide verkeersbeeld. Dit was mogelijk door de virtuele verkeerscentrale van het consortium te koppelen aan de netwerkmanagementsystemen van de wegbeheerders. Ook is aangetoond dat het leveren van private diensten op het terrein van verkeersmanagement en reisinformatie

(systeem)technisch mogelijk blijkt. Met de proef van Praktijkproef Amsterdam Zuidoost is een belangrijke stap gezet in de integratie tussen verkeersinformatiesystemen langs de weg en in de auto en daarmee in de verdere ontwikkeling van slim verkeersmanagement.

Uitvoering proef

De proef in Amsterdam Zuidoost is uitgevoerd door de gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland samen met een consortium van bedrijven. Zo werd verkeersmanagement uitgevoerd door Technolution en Goudappel Coffeng/DAT.Mobility, de traditionele data van de wegbeheerders zijn aangevuld met data van Be-Mobile. Flitsmeister en Brand MKRS zorgen voor de berichten aan de weggebruikers en bezoekers van evenementen. KPN verzorgde de verbindingen met de verkeerscentrales. Alle gegevens kwamen tenslotte samen in het Operationeel Mobiliteits Centrum (OMC). Vanuit het OMC vond de regie plaats op het evenementenverkeer. Dit OMC is een samenwerking van alle partijen in het Arenagebied onder leiding van de gemeente Amsterdam.

Praktijkproef Amsterdam

De proef in Amsterdam Zuidoost is onderdeel van de Praktijkproef Amsterdam, een programma van grootschalige proeven met de nieuwste innovaties in de auto en op de weg. Het doel van de Praktijkproef Amsterdam is om stapsgewijs toe te werken naar een toekomst waarin auto's, verkeerslichten en informatieborden met elkaar zijn verbonden en volledig samenwerken. Zo draagt de Praktijkproef Amsterdam bij aan een betere doorstroming van het verkeer, minder files en goed gefaciliteerde weggebruikers. De Praktijkproef Amsterdam is een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en de Stadsregio Amsterdam. Binnen de proef wordt nauw samengewerkt met bedrijven en universiteiten.