22 mei 2018

Resultaten PPA en vooruitblik in vakblad OTAR

Al meer dan vijf jaar test de Praktijkproef Amsterdam (PPA) hoe nieuwe technieken en methoden langs de weg en in de auto files kunnen verminderen. Dit heeft een schat aan kennis en ervaring opgeleverd. Dit artikel in vakblad OTAR blikt terug op de belangrijkste resultaten tot nu toe en kijkt vooruit: hoe dragen de Europese projecten Socrates2.0 en Concorda bij aan verdere innovatie van automated Traffic Management?

Transities in de mobiliteit volstrekken zich in een steeds hoger tempo. De komende 10 jaar gaat het mobiliteitssysteem méér veranderen dan de laatste 50 jaar. Smart Mobility, slimme digitale mobiliteit, staat dan ook volop in de belangstelling. ACCESS is het nieuwe toverwoord: Autonoom, Cooperatief, Connected, Electric, Shared and Society.
 
Kortom, we staan aan de vooravond van het daadwerkelijk ‘op de weg komen’ van allerlei typen autonome voertuigen, waarbij wegkant- en in-carsystemen worden geïntegreerd. Hiermee veranderen ook de rollen van publieke en private partijen binnen het verkeersmanagementdomein. Experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen is daarbij essentieel. In dit veranderende speelveld timmert de Praktijkproef Amsterdam al vijf jaar aan de weg.
 
Lees hier het hele artikel.