15 november 2021

Ronald Adams: Van ‘triple trouble tot mooi succes’

In mijn jaren als topadviseur verkeersmanagement bij Rijkswaterstaat (2007-2010) kwam ik voor het eerst in aanraking met Praktijkproef Amsterdam, kortweg PPA. Als topadviseur wilde ik via grote projecten als PPA het gehele veld van verkeersmanagement verder vooruithelpen. Het lastige met PPA was echter dat de plannen rondom dit veelbelovende, innovatieve project maar niet concreet wilden worden. Ik moet zelfs bekennen dat ik daarom geadviseerd heb het project te beëindigen en de voor PPA gereserveerde middelen in andere projecten te steken.

 

Terugkijkend is dat advies gelukkig niet overgenomen, want toen ik na mijn voorzitterschap van het Europese programma EasyWay (2010-2013) terugkwam bij Rijkswaterstaat, was de vraag of ik projectmanager van PPA wilde worden. Na enig nadenken kreeg ik wel zin in een project dat daadwerkelijk in het operationele verkeer het verschil wilde gaan maken. Die zin nam verder toe na het kennismakingsgesprek met de voorzitter van de stuurgroep, Michèle Blom. Zij was toen plaatsvervangend directeur-generaal mobiliteit en vertelde mij dat PPA binnen het ministerie bekendstond als ‘triple trouble’.  Men had geen vertrouwen in het verkeerskundig concept, geloofde niet dat de technische systemen gekoppeld zouden kunnen worden én vond dat de samenwerking niet goed liep. Kortom: we hadden een lange weg te gaan. 

Ik ben met veel enthousiasme en samen met het bestaande PPA team aan de slag gegaan met die drie uitdagingen. Gaandeweg hebben we heel veel plezier beleefd aan de manier waarop we er uiteindelijk gezamenlijk – als overheden, kennisinstellingen en bedrijven – in geslaagd zijn om de totale keten van wegkant en in-car met elkaar te verbinden en integreren. Zowel qua systemen als qua samenwerkende partners.

Het is fascinerend hoe PPA in drie fasen is uitgegroeid van een lokaal en regionaal project tot een nationaal en internationaal programma. En dat niet als doel op zich, maar om het verkeer daadwerkelijk veiliger, schoner en efficiënter te maken. Om weggebruikers te voorzien van nieuwe en betere services. En om bedrijven te helpen nieuwe markten te openen. Van ‘triple trouble’ tot een mooi succes.

De doorslaggevende factor voor het succes van PPA zijn voor mij de mensen. Het zijn er te veel om op te noemen. Zowel in de publieke en de private sector, als aan de kant van de wetenschap. En op alle niveaus van de betrokken organisaties. Regionaal, nationaal en internationaal. 

Ik dank iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit prachtige project. Bij de afsluiting van PPA op 9 november 2021 was het voor mij een mooie gedachte dat al die innovaties verder worden gebracht door diezelfde mensen en organisaties die er in PPA verband aan gewerkt hebben. En dat is precies waar PPA voor bedoeld was. 

Voor u ligt de eindverantwoording. U leest hierin hoe Praktijkproef Amsterdam is aangepakt en over de resultaten die zijn geboekt en de lessen die zijn geleerd. Ik wens u heel veel leesplezier. 

Lees hier de verantwoording>

Ronald Adams Projectmanager Praktijkproef Amsterdam.