19 oktober 2020

Samenwerken aan slimmere verkeersinformatie

Mobiliteit en autorijden veranderen in razend tempo. Straks communiceert elke nieuwe auto met informatiesystemen langs de weg en gebruiken vrijwel alle weggebruikers slimme apps voor weginformatie en navigatie. Praktijkproef Amsterdam (PPA) beproeft dit soort innovaties grootschalig in de praktijk, met als doel een betere doorstroming, veiliger verkeer en een schonere stad. Tussen 2018 en 2021 werkt PPA aan twee internationale projecten – Concorda en Socrates2.0 – én ligt de focus op het borgen van behaalde resultaten in andere projecten, organisaties en regio’s.

 

“PPA test sinds 2013 nieuwe ideeën, concepten en technieken gericht op integratie van wegkant en in-car”, legt Sebe Vogel, projectleider van Concorda, uit. “Zo hebben we in 2016 tijdens evenementen in Amsterdam Zuidoost, data van publieke en private partijen in samenhang gebruikt voor beter verkeersmanagement. Dus informatie over de actuele verkeers- en parkeersituatie en andere relevante informatie over een evenementengebied. En ervoor gezorgd dat deze informatie real-time bij reizigers terecht kwam. Via de publieke systemen zoals panelen boven de wegen en aansturing van verkeerslichten. Maar ook via toepassingen zoals Flitsmeister, Livecrowd en Twitter. Inmiddels is dit business as usual en nog veel groter geworden. Precies waar het ons om te doen was, maar je moet het wel eerst kunnen beproeven en aantonen dat het ook interessant is voor de markt om mee te doen.”

Publiek-private samenwerking
“Deze innovaties hebben invloed op de hele internationale dataketen,” benadrukt Hans Kramer, die als omgevingsmanager betrokken is bij PPA. “Daarom werken we nationaal en internationaal samen met andere wegbeheerders, kennisinstellingen, ICT-bedrijven, en in toenemende mate ook met de navigatie- en auto-industrie. Omdat een auto niet stopt bij de grens is het van belang dat we binnen de keten afspraken maken over bijvoorbeeld standaarden. De veiligheid van de weggebruiker staat voorop in deze samenwerking.”

Op internationaal niveau lopen momenteel twee projecten: Concorda en Socrates2.0. Concorda test technologieën die nodig zijn om autonoom rijden mogelijk te maken. SOCRATES2.0 gaat bestuurders van slimmere verkeersinformatie en navigatiediensten voorzien, zoals slimmere routes of rijstrookadvies.

Verschillen erkennen
“Een van de belangrijkste aspecten van internationale samenwerking is het openstellen en het wíllen samenwerken met andere partners”, vindt Sebe. “Private en publieke partijen hebben nu eenmaal verschillende belangen en visies. De private sector is gericht op commercie en service, terwijl voor wegbeheerders juist veiligheid, doorstroming en omgeving centraal staan. Door verschillen te erkennen en te onderzoeken hoe je deze bij elkaar brengt, ontstaat er ruimte voor betere oplossingen. Zo creëer je meer draagvlak om de innovatie te testen. Zonder samenwerking geen opbrengsten. Dat is ook de kern van PPA.”

Consolidatiespoor
De samenwerkingen zijn ook nodig om de geleerde lessen en werkende systemen in de toekomst te consolideren. “Uiteindelijk wil je dat informatie bruikbaar is op de lange termijn én voor andere (markt)partijen”, vertelt Sebe. “Dat faciliteren we bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van rapporten waar andere organisaties mee aan de slag kunnen”, vertelt Hans. “Maar het gaat ook heel organisch. Projectmanagers passen de opgedane kennis bijna automatisch toe binnen andere projecten of onderdelen van de organisatie.”

“Ook het verder ontwikkelen van projecten is een vorm van consolidatie”, benoemt Sebe. “Zo hebben we communicatie voor filestaartbeveiliging beschikbaar gemaakt via matrixborden boven de weg. Maar buiten de randstad heb je vaak te maken met niet-gesignaleerd gebied, oftewel wegen zonder matrixborden. Hoe kun je de opgedane kennis ook daar toepassen? Dan gaat het dus niet alleen om informatie beschikbaar maken via in- carsystemen, maar ook om de innovatie toe te passen in een andere context.”