07 juli 2020

SOCRATES project verlengd

Het SOCRATES project wordt verlengd tot medio 2021. Dat hebben de partners besloten nadat de pilots vanwege corona half maart stil kwamen te liggen. Met zeer weinig verkeer op de weg en zonder evenementen is het immers niet mogelijk om proeven met interactief verkeersmanagement uit te voeren. Door de verlenging hopen de partners komend najaar zoveel mogelijk proeven in alle vier de pilot steden uit te voeren. Op deze manier kunnen zij toch alle testdata verzamelen en hun producten en diensten verder ontwikkelen. We spraken projectmanager Tiffany Vlemmings over het vervolg. 

Pilots

‘Na maandenlange voorbereidingen waren de pilots van 3 van de 4 te testen diensten (use cases) tussen december en maart in uitvoering gegaan: proactief navigatieadvies rondom Amsterdam, wegwerkzaamheden en milieuzones. Daarmee werden de eerste gebruikerservaringen opgedaan en data verzameld. Dit zou tot en met juni doorlopen. Voor het project was er dus geen slechtere timing mogelijk’, licht Tiffany toe. ‘Gelukkig maken we nu een doorstart. Hierdoor worden de investeringen die de partners tot nu toe gedaan hebben, hopelijk alsnog omgezet in relevante en complete resultaten’.

‘Bij deze beslissing zijn de publieke en private partners niet over 1 nacht ijs gegaan’, zegt Tiffany. ‘Een verlenging betekent het vrijmaken van mensen en middelen om het project nog langer door te kunnen laten gaan. Het bewijst maar weer eens de toewijding en het doorzettingsvermogen van alle betrokkenen!’  

Normalisatie verkeerssituatie: ‘Het blijft afwachten’

Tiffany vervolgt: ‘Met de keuze voor het verlengen van het project zijn we ervan uitgegaan dat de verkeerssituatie zich in het najaar tot op zekere hoogte normaliseert en dat de proeven hervat kunnen worden. Met name de evaluatie van technische en organisatorische aspecten kon al plaatsvinden. Ook voor de functionele evaluatie wordt nu ruimte gecreëerd door het uitstellen van de deadline van het project.  

Natuurlijk blijven de onzekere ontwikkelingen rond de Corona-crisis van invloed op de vraag in welke mate de pilots in hun oorspronkelijke opzet en omvang uitgevoerd kunnen worden. Zo ook voor de use case smart destination die getest zou worden bij een aantal vooraf geselecteerde grootschalige evenementen. Bij Smart Destination is het doel om met slimme verkeers- en navigatiediensten de bereikbaarheid bij evenementen te verbeteren. Maar op dit moment weten we nog niet of die in 2020 in Amsterdam, Kopenhagen en München kunnen plaatsvinden. Het blijft afwachten.’  

Finetunen

‘En elk nadeel heeft zijn voordeel. De afgelopen tijd hebben we gelukkig kunnen benutten om technisch nog goed aan de verschillende use cases te sleutelen en de samenwerking tussen de verschillende intermediaries (die de publiek-private samenwerking faciliteren) verder te finetunen’ zegt Tiffany. ‘Voor de use case environmental zones en de use case optimising network traffic flow was een functionele doorontwikkeling al voorzien in de planning. Die functionele toevoegingen hebben nu voldoende tijd en aandacht, zodat ze bij het herstarten van de services in het najaar meteen beschikbaar zijn voor de testgebruikers’. 

Consolidatie

‘Ook is er nu al tijd om aan de slag te zijn met de consolidatie van het project. Er zijn drie focusgroepen gestart die elk een ander deel van de consolidatie oppakken. De partners gaan onder andere aan de slag met de ‘lessons learned’ uit de pilots en een vertaling in een handreiking voor lokale en nationale consolidatie. Maar ook wordt gekeken naar de manier waarop we straks de opgedane kennis en resultaten kunnen delen in het internationale werkveld. Tot slot werkt een derde groep de mogelijke samenwerkingsmodellen en daarmee samenhangende kansen voor business modellen uit. Hierover een latere fase meer’, concludeert Tiffany. 

Aanmelden kan nog steeds

‘Deelnemers kunnen zich nog steeds registreren om de services te testen. Ga naar socrates2.org/amsterdam. We hopen dat de verkeersvraag vanaf september weer voldoende hersteld is, zodat we alsnog mooie gebruikerservaringen kunnen ophalen, sluit Tiffany af. ‘We kunnen jouw hulp goed gebruiken! Doe je ook mee?’ Klik dan hier!