11 juni 2018

SOCRATES 2.0 BIMHUIS bijeenkomst op 5 juli

Op donderdag 5 juli organiseert de Praktijkproef Amsterdam (PPA) een BIMHUIS bijeenkomst over het Europese innovatieproject SOCRATES2.0.

Zowel onze publieke als private partners die participeren in dit project zijn aanwezig. Zij lichten toe waarom ze deelnemen, schetsen de stand van zaken en blikken vooruit op de SOCRATES2.0 pilot die in 2019 op het wegennet van Amsterdam plaatsvindt. Ook is er alle gelegenheid om vragen te stellen.

Programma              

Stand van zaken van de PPA projecten SOCRATES2.0 en Concorda (Ronald Adams, PPA)

  • Toelichting op de betekenis van SOCRATES2.0 en Concorda voor de Metropoolregio Amsterdam (Rachel Tienkamp, gemeente Amsterdam/ PPA stuurgroep)
  • BMW aan het woord over SOCRATES2.0 en hun innovaties (Dr. Irina Koller-Matschke, BMW)
  • Een panneldiscussie over SOCRATES2.0 met de consortium partners TomTom, HERE, Be-Mobile, Technolution, Brand MKRS creative agency, MAPtm en BMW (o.l.v. Hans Kramer, PPA)

Omdat onze internationale partners deelnemen, is Engels de voertaal tijdens de bijeenkomst.

Datum en locatie

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 5 juli van 15.00 tot 17.00 uur in het BIMHUIS met aansluitend een netwerkborrel. Adres: Piet Heinkade 3 in Amsterdam. Inloop vanaf 14.30 uur. Kijk voor de bereikbaarheid op bimhuis.nl/bereikbaarheid.

Aanmelden

We horen graag of u erbij bent. Aanmelden kan door een email te sturen naar joke.medemblik@rws.nl.

Over SOCRATES2.0

De partners in het project SOCRATES2.0 ontwikkelen nieuwe slimme verkeersinformatie- en navigatiediensten voor eindgebruikers en testen deze op grote schaal in Amsterdam, Antwerpen, München en Kopenhagen. Om dit mogelijk te maken, ontwikkelen en toetsen de partners binnen SOCRATES2.0 diverse onderlinge samenwerkingsverbanden. 

Door informatie tussen de betrokken partijen te delen en integreren, wordt het mogelijk om een compleet en consistent beeld van de verwachtte verkeerssituatie te maken, en zo slimme verkeers- en navigatiediensten aan te bieden die anticiperen op real-time en te verwachten verkeersomstandigheden. Bovendien kunnen de partners op basis hiervan gedeelde verkeersmanagementstrategieën ontwikkelen. 

Meer informatie is te vinden op www.socrates2.org en www.praktijkproefamsterdam.nl.