17 november 2017

Socrates2.0 ; Kick off Workshop München

Op 23 en 24 oktober jl.  waren vertegenwoordigers van het Socrates2.0 consortium te gast bij BMW in München en vond de inhoudelijke kick-off workshop van Socrates2.0 plaats.

 

Centraal in de tweedaagse kick off in München stonden presentaties van alle Socrates partijen over hun strategie en toekomstvisie op Verkeersmanagement en Verkeersinformatie. 
Op de tweede dag werd in groepen over deelonderwerpen doorgesproken. In de eerste groep kwamen onder meer de betrokkenheid van de gebruiker, de zogenoemde incentives en gamification aan de orde. Ook is stil gestaan bij nieuwe technologische aspecten, zoals virtuele verkeersmanagement-centrales en verkeersinformatie. 
De gedachten van groep twee gingen vooral over de vraag hoe je de gebruiker betrekt en hem de “CEO of his journey” laat maken. 
De derde groep heeft een eerste uitwerking van de ideeën gemaakt hoe de TM-gemeenschap de gebruiker kan aanhaken en de betrokkenheid te vergroten. 
Bij de inhoudelijke uitwerking van Socrates het komend jaar  zal ‘out of the box’ denken van groot belang zijn . Dit hebben de aanjagers en dwarse denkers in groep vier vooral besproken. Hoe is daar gekeken hoe de Socratespartners echt gezamenlijk kunnen optrekken. 

Hoe verder?
De resultaten van deze eerste kick off sessie worden de komende maanden in vier focusgroepen uitgewerkt: Shared Vision, Intermediairy & Data fusion, Strategy & Coordination en Data Exchange & Use Cases.
Deze resultaten zullen in het voorjaar van 2018 kunnen worden gepresenteerd.