25 maart 2020

SOCRATES2.0: Pilot Amsterdam live met drie use cases

Na maanden van voorbereiding zijn in december vorig jaar de eerste SOCRATES use cases in Amsterdam live gegaan. Een belangrijke mijlpaal in het SOCRATES project. De lancering van de use case optimising network traffic flow werd gemarkeerd met een groot interview in het Noord-Hollands Dagblad. Met deze use case, krijgen weggebruikers proactief navigatie advies om zo verkeer beter te spreiden over het wegennet en files zoveel mogelijk te voorkomen.  

Sinds de livegang wordt de SOCRATES dienst van Be-Mobile (Flitsmeister) door inmiddels 200 mensen getest. Wel heeft de coronacrisis nu gevolgen voor de testen. Immers, er is bijna geen verkeer op de weg. Hierdoor is er nauwelijks behoefte aan het managen van het verkeer over het hele netwerk om door het aanbieden van alternatieve routes de druk te verdelen.

Wegwerkzaamheden en milieuzones


Ook de use case road works warnings is gestart. Data van verschillende leveranciers en uit verschillende bronnen wordt samengevoegd tot een actueler en accurater beeld vanwegwerkzaamheden op zowel hoofd- als onderliggend wegennet. Deze verbeterde datastroom wordt als onderdeel van het project geëvalueerd door professionals.

Tot slot is de use case Environmental Zones van start gegaan. Voor deze service ontwikkelden de partners een informatiedienst voor vrachtwagenchauffeurs over milieuzones in Amsterdam. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan een uitbreiding, waarbij de milieuzones in een actueel routeadvies worden verwerkt. Dat is het moment waarop de werving van testgebruikers grootschalig zal worden opgepakt. In dit stadium doen er 12 testgebruikers mee.  

Dataverzameling voor evaluatie
 

Voor alle live use cases in Amsterdam wordt inmiddels data verzameld en opgeslagen ten behoeve van de evaluatie. Dit betreft verkeersdata, maar ook gebruiksdata die wordt opgehaald met vragenlijsten die door gebruikers worden ingevuld. 

Lessons learned
 

Hoewel we volop bezig zijn met de pilot en dataverzameling, kunnen we nu al een aantal ‘lessons learned’ noteren. Zo hebben we problemen ervaren met de complexiteit van standaardisatie-activiteiten (DATEX II) en georeferentie, maar liepen we ook tegen het feit aan dat de benodigde kennis voor ontwikkeling hiervan was geconcentreerd bij een beperkt aantal personen. Voor de pilot in Amsterdam had dit gelukkig geen directe gevolgen.

De pilots in Copenhagen en Munchen zullen als gevolg daarvan wel later van start gaan. Verder worden er geen eindgebruikersservices meer geleverd door HERE en gaat BMW met een beperkt aantal testgebruikers testen, beiden als gevolg van interne beleidswijzigingen. Beide partners zijn en blijven actief in SOCRATES als dataleverancier, als partner in de intermediaire functies, bij demonstraties en pilot-overstijgende activiteiten. 

Coronavirus
 

Vanwege het coronavirus zijn er nu minder mensen op de weg en vinden er geen evenementen plaats. Dit heeft gevolgen heeft voor de pilots. Wat precies de consequenties voor SOCRATES2.0 zullen zijn, wordt de komende periode bekeken. 

Ga voor meer informatie en om testgebruiker te worden naar socrates2.org/amsterdam