18 oktober 2017

Socrates2.0 project op stoom

Direct na het positieve bericht uit Brussel dat het Socrates2.0 voorstel is gehonoreerd zijn alle Socrates2.0 partners voortvarend aan de slag gegaan. Met Socrates2.0 worden in de periode 2018-2020 nieuwe verkeersmanagement- en verkeersinformatiediensten ontwikkeld en grootschalig getest in Amsterdam, Antwerpen, München en Kopenhagen. In Socrates2.0 werken vier landen, vijf internationale navigatie- en serviceproviders en een automobielfabrikant samen.

Achterliggende gedachte is dat thans de weggebruiker suboptimale verkeersinformatie krijgt aangeboden. Er is nog weinig rekening gehouden met (actuele) verkeersmanagementmaatregelen die wegbeheerders treffen. Ook delen de navigatie en serviceproviders onderling nog nauwelijks data, waardoor hun klanten een advies krijgen gebaseerd op data en gebruikers van het gekozen platform. De Socrates2.0 partijen willen dat gaan veranderen en bereiken dat uiteindelijk de gebruiker een optimaler advies krijgt. Een advies dat rekening houdt met de actuele verkeersmanagementmaatregelen en zicht heeft op het verkeersaanbod, en de routekeuze van alle weggebruikers.

De Socrates2.0 diensten

Binnen Socrates worden nieuwe diensten ontwikkeld op het terrein van smart routing, actuele snelheid en rijstrook-advies, lokale informatie over (tijdelijke) wegafsluitingen, incidenten en verbeterde wegverkeersmanagementmaatregelen. De nieuwe diensten worden ontwikkeld door de wegbeheerders, service providers en in de nabije toekomst door automobielfabrikanten van zelfrijdende voertuigen. Zij willen dat doen door wederzijdse coördinatie, afspraken en uitwisseling van publieke verkeersmanagement- en private verkeersinformatiedata.

Efficiënter, Schoner en Zuiniger

Het uiteindelijke doel van de nieuwe samenwerking en data-sharing is het bereiken van nieuwe interactieve en effectieve diensten op het gebied van verkeersmanagement en verkeersinformatie. Dit zal leiden tot efficiënter, veiliger en duurzamer verkeer: fast, safe and green. De verwachting is dat de samenwerking ook zal leiden tot meer zakelijke kansen voor de particuliere partners en meer kosteneffectief verkeersmanagement voor de overheid. Een nauwere samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij het wegverkeer is een belangrijke stap in het realiseren van interactief verkeersmanagement en auto's die zelf rijden.

De Socrates2.0 partners

De Socrates partijen zijn: BASt (German Federal Highway Research Institute), Be-Mobile (Flitsmeister), BMW Group, Brand MKRS creative agency, City of Copenhagen, Vlaams Gewest, HERE Technologies, MAPtm, Rijkswaterstaat (vertegenwoordigend de Gemeente Amsterdam, NDW, Provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, Ministerie van IenM), Technolution, en TomTom Group. Het project kent cofinanciering vanuit de Europese Commissie.

Meer informatie krijgt u op de PPA BIM-Huis bijeenkomst van 14 november of op de website