29 juni 2021

SOCRATES2.0 rond af: een nieuwe stap in interactief verkeersmanagement

Het Europese SOCRATES2.0 project had tot doel schonere, efficiëntere en veiligere verkeersstromen te stimuleren. ‘De partners – wegbeheerders, serviceproviders en een automobielfabrikant – hebben een nieuwe, gestructureerde manier gevonden om samen te werken,’ licht projectmanager Tiffany Vlemmings toe. ‘Door beter met elkaar samen te werken kunnen we slimmere informatie- en navigatie-diensten voor automobilisten ontwikkelen.’

De publieke en private partijen die de afgelopen drie jaar samenwerkten delen nu hun resultaten, de lessen die ze geleerd hebben en hun aanbevelingen voor de toekomst. En moedigen andere wegbeheerders en serviceproviders in de Europese Unie aan om de nalatenschap van SOCRATES2.0 voort te zetten. 

Naar een win-win-win situatie 

‘Op dit moment komt informatie op borden langs de weg over ongelukken, wegwerkzaamheden, milieuzones en omleidingen niet altijd overeen met die van navigatie-apps,’ zegt Tiffany. De SOCRATES2.0 partners besloten daarom om uit te zoeken hoe de doelen van publieke en private organisaties het beste op een lijn gebracht konden worden, zodat de informatievoorziening naar de weggebruiker juister en afgestemd beschikbaar komt. De verwachting daarbij is dat door de verbeterde navigatiediensten het verkeer slimmer door het netwerk geleid kan worden. 

‘Als je dat bereikt heb je echt een win-win-win situatie, voor wegbeheerders, weggebruikers en serviceproviders,’ vervolgt Tiffany. “Daarvoor moest echter heel wat achter de schermen gebeuren. En we hadden er veel verschillende partijen voor nodig.”

Verschillende vormen van samenwerking

De SOCRATES2.0 partners wisten vanaf het begin dat een goede samenwerking essentieel is, licht ze toe. ‘We hebben om die reden het zogenaamde 'Cooperation Framework' ontwikkeld, met verschillende niveaus van samenwerking, van heel eenvoudig tot erg uitgebreid.’

De partners ontwikkelden ook vier ondersteunende rollen om de samenwerking mogelijk te maken: een Strategy Table, Network Monitor, Network Manager en Assessor. Tiffany: ‘We ontwierpen het raamwerk van samenwerkingsmodellen zo dat publieke en private partijen op het gebied van verkeersmanagement in andere steden en regio’s hier ook gemakkelijk gebruik van kunnen maken.’

De verschillende samenwerkingsmodellen zijn vervolgens getest in vier Europese steden: Amsterdam, Copenhagen, Munich en Antwerp. Tiffany is tevreden dat meer dan 20.000 automobilisten mee hebben gedaan aan de tests, ‘ondanks dat er vanwege de Covid-19 lockdowns een stuk minder verkeer op de weg was.’ 

Online magazine en video’s

Alle resultaten zijn nu helder gepresenteerd in het SOCRATES2.0 online magazine. Zo krijg je in vogelvlucht een goed idee van het project en kun je gemakkelijk alle links naar relevante rapporten vinden voor als je meer informatie wil. Ook vind je hier enkele video’s zoals dit filmpje van 3 minuten dat je snel een indruk van het project geeft. In deze uitgebreidere film bespreken de partners het project, de resultaten en lessen die geleerd zijn en wat daar vervolgens mee gedaan moet worden volgens hen.

De SOCRATES2.0 partners

Het SOCRATES2.0 (‘System of Coordinated Roadside and Automotive Services for Traffic Efficiency and Safety’) project werd geleid door Rijkswaterstaat. De andere partners waren de deelnemende organisaties in de Praktijkproef Amsterdam, Kopenhagen, München en Antwerpen, de serviceproviders TomTom, BE-Mobile, BrandMKRS en autofabrikant BMW Group. Een aantal data- en ICT-bedrijven deden ook mee: MapTM, Technolution and HERE Technologies.