25 januari 2018

Socrates2.0: Vervolg focusgroepen voor ontwikkeling gezamenlijke visie op Traffic Management

Begin januari vonden bij de BASt in Bergisch Gladbach (nabij Keulen) voor de tweede keer workshops plaats. Het doel van deze workshops is tot een gezamenlijke visie te komen die als vertrekpunt dient voor alle Socrates2.0 pilots. Binnen 4 focusgroepen wordt hieraan gewerkt. Er is veel input opgehaald, bijgestuurd en er zijn gezamenlijke prioriteiten gesteld. 

Focusgroepen

Afgelopen oktober zijn de 4 focusgroepen, die werken aan de visieontwikkeling, gestart tijdens de Socrates2.0 kick-off in München. De vier focusgroepen zijn: 1. Shared Vision, 2. Intermediairy & Data fusion, 3. Strategy & Coordination en 4. Data Exchange & Use Cases.

Tijdens de tweedaagse bijeenkomst begin januari werd de stand van zaken gepresenteerd. Ook leverden alle partners input in de workshops en discussieerden ze over verschillende onderwerpen, waaronder: welke use cases (gebruikerstoepassingen) sluiten het beste aan bij de weggebruiker, welke use cases passen het beste binnen de Socrates pilots, hoe werken we samen en wat hebben we daarvoor nodig, en welke eisen stellen we aan de beschikbaarheid van data?

Smart routing belangrijkste use case

Binnen Socrates2.0 staan er 3 use cases centraal: 1. smart routing, 2. actuele snelheid en rijstrook-advies en 3. lokale informatie over (tijdelijke) wegafsluitingen en gevaarlijke situaties. In deze use cases is nu een prioritering aangebracht. Het is duidelijk geworden dat ‘smart routing’ de belangrijkste use case wordt binnen Socrates2.0. Alle partners willen hier zeker mee aan de slag en praktijkervaring opdoen. Natuurlijk blijft er ook aandacht voor de andere use cases binnen de Socrates2.0 pilots.

Succesvolle tweedaagse

Projectmanager Tiffany Vlemmings kijkt terug op een succesvolle tweedaagse: ’Met de volop aanwezige kennis en kunde van alle partners konden we goede en relevante discussies voeren en vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven naar het geheel kijken. Dat heeft het resultaat enorm verbeterd. Ook de sfeer en groepsdynamiek waren erg goed, evenals de wisselwerking tussen de publieke en private partijen.

Vervolg

De komende periode maken de 4 focusgroepen 2 gezamenlijke rapportages die als input dienen voor de op te leveren gezamenlijke visie. Deze resultaten worden rond het voorjaar van 2018 gepresenteerd.

Over Socrates2.0

Met Socrates2.0 worden in de periode 2018 - 2020 nieuwe verkeersmanagement- en verkeersinformatiediensten ontwikkeld en grootschalig getest in Amsterdam, Antwerpen, München en Kopenhagen. Binnen het project werken wegbeheerders uit 4 landen, 5 internationale navigatie- en serviceproviders en een automobielfabrikant samen. Lees hier meer over het project.