18 juli 2018

Stand van zaken Concorda

Het PPA team nam deel aan Concorda workshops in Brussel om de technische vereisten voor de proeven met zelfrijdende auto’s in Amsterdam verder voor te bereiden, samen met de andere partners uit Europa. De opbrengsten van de workshops worden nu verwerkt in het implementatieplan. Hierbij een update.

Implementatieplan pilot Amsterdam

Concorda Amsterdam richt zich op het testen van communicatietechnologieën die nodig zijn om informatie van weginfrastructuur naar autonome auto’s te sturen, zodat deze daarop anticiperen. 

Bijvoorbeeld op informatie van matrixborden over een afgesloten rijstrook, die moet voorkomen dat de auto op een voorligger botst. Het implementatieplan beschrijft hoe we de integratie van technologie in de wegkantsystemen laten plaatsvinden.

In het plan komen verschillende vragen aan de orde. Welke aanpassingen zijn er nodig aan de wegkantsystemen op de testlocaties op de A5, N205, N201 en de binnenstad van Amsterdam? Hoe kunnen de al aanwezige intelligente verkeerslichten (iVRI’s) direct informatie doorgeven aan de zelfrijdende auto’s van Fiat Chrysler? Welke communicatietechnologieën zijn hiervoor geschikt en welke willen we testen?

Het implementatieplan is in september gereed. In de daaropvolgende periode voeren we de benodigde aanpassingen aan de systemen op de weg door. Op die manier kan in de loop van volgende zomer het testen met de autonome auto’s beginnen in samen werking met Fiat Chrysler en NXP. 

Verbinding met initiatieven autonoom rijden

Het Concorda team houdt veder nauw contact met andere projecten die bezig zijn met autonoom rijden. Zo nemen we deel aan de Kenniskring Zelfrijdende Voertuigen, waarin verschillende initiatieven op het gebied van zelfrijdende voertuigen worden afgestemd. 

Ook namen we onlangs deel aan een pre-testfest in Helmond. Hier testten internationale partijen samen de C-ITS dienst Groen Licht Optimaal Snelheid Advies (GLOSA). De lessen hieruit nemen we mee in de pilot in Amsterdam. Zo bouwen we met Concorda voort op de binnen bijvoorbeeld C-ITS corridor, InterCor en Talking Traffic opgedane ervaringen.

Vooraankondiging Concorda bijeenkomst in Bimhuis

Op dinsdagmiddag 30 oktober organiseert PPA een bijeenkomst over Concorda in het BIMHUIS in Amsterdam. Hier gaan we samen met onze publieke en private partners in op de ins en outs van de pilot. Noteer deze datum alvast! Een uitnodiging met het volledige programma volgt na de vakantieperiode.

Over Concorda

Het Concorda-project bereidt Europa voor op connected geautomatiseerd rijden en truck platooning. Hiervoor zijn niet alleen slimme voertuigen nodig, maar ook een hoogwaardige en digitale weginfrastructuur die niet ophoudt bij de grens. De communicatietechnologie die de uitwisseling tussen autonome voertuigen en weginfrastructuur mogelijk maakt, wordt getest in Concorda-pilots in België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Spanje. Lees meer over de pilot in Amsterdam die PPA uitvoert in samenwerking met Fiat Chrysler en NXP.