12 november 2018

Terublik: BIMHUIS-bijeenkomst over Concorda

Ruim 60 geïnteresseerden zijn op 30 oktober bijgepraat over de stand van zaken van de Concorda-pilot. Hierin testen we samen met Fiat Chrysler Automobiles en NXP de communicatietechnologie die zelfrijdende voertuigen mogelijk maakt, zowel met wifi-p als cellulair. Dat doen we in 2019 in zelfrijdende auto’s van Fiat op het stedelijk wegennet van Amsterdam en het provinciaal- en Rijkswegennet. Zowel de publieke als private deelnemende partijen gingen in op hun betrokkenheid bij het project. 

Het belang van Concorda voor de Metropoolregio Amsterdam

Na een korte toelichting van Ronald Adams (Projectleider PPA) op de stand van zaken van Praktijkproef Amsterdam, was het woord aan Jeannet van Arum (sector manager Smart Mobility bij de provincie Noord-Holland en lid van de PPA stuurgroep). Jeannet ging in op het belang van deze pilot voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en het testen op de openbare weg. “We moeten omstandigheden creëren waaronder het voor universiteiten en bedrijven interessant is om hun technieken te testen”, aldus Jeannet. “Deze technieken dragen bij aan een veilige en verbeterde doorstroming en zo aan een duurzamere en leefbare MRA-regio.” 

Het is belangrijk dat de wegbeheerders van de pilots leren. Jeannet: “We willen snappen welke ontwikkelingen op ons afkomen, zodat we tijdig kunnen anticiperen en de juiste kaders stellen.” Ook gaf Jeannet een beeld van de andere testinitiatieven voor smart mobility en automated driving in de regio.

Rol van Fiat en NXP

Sebe Vogel (projectleider Concorda Metropoolregio Amsterdam) schetste een beeld van het Europese project Concorda, de partners en de doelstellingen van de Amsterdamse pilot. Daarna waren Fiat Chrysler en NXP aan het woord. Zij lichtten als Concorda-partner in de pilot Amsterdam hun rol in het project en het belang ervan voor hun toe.

Fiat Chrysler gaf aan dat de MRA mogelijkheden biedt voor interurban testing (snelweg, provinciaal en stedelijk wegennet) en dat ze daarom graag met de MRA-partners in deze regio testen. Ze hebben deze praktijkproeven en ervaringen nodig om de zelfrijdende functie verder te kunnen ontwikkelen.

Clara Otero Perez van NXP maakte een zeer heldere brug tussen de zelfrijdende functies en communicatie en de (complexe) technologie die nodig is om dit mogelijk te maken. Ze benadrukte dat het voor hen erg belangrijk is om te experimenteren met verschillende communicatietechnologieën waardoor de zelfrijdende auto zijn informatie ontvangt. Zij willen o.a. de betrouwbaarheid van de technologie testen met het oog op veiligheid.

Concordia-pilot Noord-Brabant

Geerd Kakes (projectleider Concorda-pilot Noord-Brabant namens KPN) heeft een introductie gegeven op de Concorda-pilots in Noord-Brabant waar samen met TASS, TU/e en OPNT testen gedaan worden met geautomatiseerd rijdende voertuigen. Deze voertuigen zijn met elkaar en met een Edge Cloud verbonden. Hierbij worden verschillende communicatietechnologieën met elkaar vergeleken. Daarvoor wordt er ook een speciaal mobiel netwerk opgebouwd waarmee berichten kunnen worden uitgewisseld met zeer weinig vertraging. De eerste use cases die worden getest zijn CACC en automated intersection crossing.

Lees hier meer informatie over Concorda.
De presentaties op een rij: