18 juli 2018

Terugblik en video SOCRATES2.0 bijeenkomst in het BIMHUIS

Op 5 juli waren er zo’n 100 geïnteresseerden bij de bijeenkomst over SOCRATES2.0 in het BIMHUIS in Amsterdam. Zowel de publieke als private deelnemende partijen gingen in op hun betrokkenheid bij het project. Kon je er niet bij zijn? Lees dan de terugblik én bekijk dan hier het videoverslag met enkele highlights van de bijeenkomst!

Rol van BMW en overhandiging SOCRATES2.0 Cooperation Framework

Na een introductie op het project en de stand van zaken door Ronald Adams (Projectleider PPA) schetste Dr. Irina Koller-Matschke van BMW de toekomst van de mobiliteitsmarkt. Deze ontwikkelingen vormen een belangrijke motivatie voor BMW om mee te doen aan het project. Ze sloot haar presentatie af met de overhandiging van het eerste exemplaar van het ontwikkelde SOCRATES2.0 Cooperation Framework aan Ronald Adams (tevens voorzitter SOCRATES2.0 stuurgroep).

Op basis van het raamwerk kunnen publieke wegbeheerders en private serviceproviders beter samenwerken om verkeersinformatie- en navigatiediensten voor weggebruikers af te stemmen en te verbeteren. Lees in het volgende artikel meer over dit framework.

Betekenis SOCRATES2.0 voor de Metropoolregio Amsterdam en doorkijkje pilot Amsterdam

Rachel Tienkamp-Beishuizen (Afdelingshoofd Verkeersmanagement gemeente Amsterdam en lid van PPA stuurgroep) lichtte toe dat de Metropoolregio Amsterdam enorm groeit. Om het gebruik van het wegennetwerk te optimaliseren, moet daarom ook naar slimme oplossingen gekeken worden.

Verder lichtte Rachel toe dat op dit moment wordt uitgewerkt wat er met SOCRATES2.0 in Amsterdam wordt getest. Dit zijn toepassingen op het gebied van slim spreiden van verkeer, actuele snelheid en rijstrookadvies en lokale informatie over (tijdelijke) wegafsluitingen en gevaarlijke situaties. Ook wordt er geëxperimenteerd met diverse coördinatiemodellen en vormen van intermediaire rollen uit het ontwikkelde framework. Eind van de zomer is hierover meer bekend.

Belang SOCRATES2.0 voor private partners

Tot slot was het woord aan de private partners: TomTom, HERE, Brand MKRS creative agency, MAPtm, Technolution en BMW. Zij gingen onder andere in op hoe ze het beste kunnen samenwerken. Ze gaven aan dat, ondanks dat ze concurrenten zijn, ze hun diensten willen verbeteren en hierin een volgende stap willen maken. Hiervoor is het nodig om data met elkaar te delen, in gesprek te gaan over hoe ze dat kunnen organiseren en testen in het operationeel verkeer.

Ook gingen ze in op vragen van het publiek over bijvoorbeeld de link met autonoom rijden. Hierop werd geantwoord dat SOCRATES2.0 een belangrijke bijdrage levert aan autonoom rijden. Want alle verkeersinformatie die nu via navigatiesystemen of apps naar een bestuurder gaat, moet uiteindelijk direct naar de auto worden gestuurd, die hier vervolgens zelfstandig naar moet handelen.

Meer informatie over SOCRATES2.0 is hier beschikbaar of kijk op www.socrates2.org. En bekijk hier de presentatie van Ronald Adams en hier de presentatie van Rachel Tienkamp-Beishuizen.