24 oktober 2019

Test met slimme verkeersstromen op de ring rond Antwerpen

Het Vlaams Verkeerscentrum (deel van het Agentschap Wegen en Verkeer), BMW Group, Be-Mobile en MAPtm testen de komende maanden een nieuwe ‘slimme tunnel service’ op de ring rond Antwerpen. Daarbij gaan ze na of ze het verkeer op een dynamische, slimme manier beter kunnen spreiden over de Kennedytunnel en de Liefkenshoektunnel om zo de filedruk in de buurt van de Kennedytunnel te verkleinen.

Verkeersdrukte beter spreiden

In de Antwerpse regio kan snelwegverkeer via twee tunnels de rivier de Schelde oversteken: de Kennedytunnel en de Liefkenshoektunnel. De Kennedytunnel is de drukste tunnel van Vlaanderen met gemiddeld 160.000 voertuigen per dag. Op werkdagen staat daar in de richting van Nederland gedurende meer dan 11 uur file. De Liefkenshoektunnel, een toltunnel, is vaak minder druk. Hij verwerkt dagelijks gemiddeld 40.000 voertuigen.

Het doel van het proefproject is om na te gaan of een nieuwe slimme tunnel service de oververzadigde Kennedytunnel kan ontlasten en de verkeersdruk evenwichtiger kan verdelen over de beide Scheldetunnels van de Antwerpse ring. Ook als er geen specifieke incidenten zijn die extra drukte en files veroorzaken. De uitgeteste service staat dus los van de tolvrij maatregel bij grote hinder die onveranderd blijft bestaan.


Gratis door de tunnel als proefproject

Tijdens het proefproject zullen weggebruikers die de Kennedytunnel op hun weg hebben liggen, bij grote verkeersdrukte in die tunnel, proactief een alternatieve route via de Liefkenshoektunnel voorgesteld krijgen. Wanneer zij die aangeboden omleiding in hun navigatiesysteem accepteren, ontvangen ze meteen een digitale voucher waarmee ze gratis door de Liefkenshoektunnel kunnen rijden. De testen worden gedaan door gebruikers van het BMW-navigatiesysteem en de Be-Mobile-verkeersapp (Flitsmeister).

Het Vlaams Verkeerscentrum heeft de parameters bepaald die nodig zijn om het systeem te activeren. Er wordt o.a. gekeken naar de verkeersdrukte in de Kennedytunnel en de restcapaciteit van de Liefkenshoek tunnel. Wanneer de grenswaarden zijn overschreden zal MAPtm, die het verkeer in beide tunnels monitor op basis van real time verkeersmetingen van het Vlaamse Verkeerscentrum, het vouchersysteem activeren.

Zodra de verkeersdrukte in de Kennedytunnel aanzwelt, start het systeem en zullen de betrokken service providers de weggebruikers een aangepast reisadvies geven. Wanneer de weggebruiker de alternatieve route aanvaardt krijgt die een voucher voor een gratis rit door de Liefkenshoektunnel.


Deel van Europees project

Het testproject in Antwerpen is onderdeel van het Europese project SOCRATES 2.0. Hierin onderzoeken publieke en private partners in verschillende steden en in verschillende situaties hoe zij het beste kunnen samenwerken, zodat dit daadwerkelijk leidt tot betere en slimmere diensten voor weggebruikers. Naast Antwerpen vinden ook proefprojecten plaats in Amsterdam, Kopenhagen en München.

De samenwerkende partners zijn wegbeheerders (Kopenhagen, Vlaamse overheid, Rijkswaterstaat, Bast), ITS dienstverleners (Technolution, MAPtm, HERE), een autofabrikant (BMW Group) en verschillende marktpartijen die verkeersinformatie- en navigatiediensten leveren (Be-Mobile, TomTom, BrandMKRS).


Aanmelden als tester

De partners zijn nog op zoek naar testers. Geïnteresseerde weggebruikers kunnen zich hier aanmelden. BMW-rijders dienen te beschikken over een navigatiesysteem ‘Professional’ én een boordcomputer met BMW Operating System 6, te herkennen aan de zesdelige tegelstructuur. Via de registratiewebsite worden de technische voorwaarden afgestemd.