11 oktober 2018

BIMHUIS bijeenkomst over Concorda - proeven met zelfrijdende auto's

Op dinsdagmiddag 30 oktober organiseert de Praktijkproef Amsterdam (PPA) een BIMHUIS bijeenkomst over Concorda. Tijdens deze bijeenkomst gaan de PPA partners en betrokken marktpartijen in op de proeven met zelfrijdende auto’s die voorbereid worden in samenwerking met Fiat Chrysler Automobiles (FCA/CRF) en NXP. De proeven testen de communicatie tussen weginfrastructuur en zelfrijdende auto’s. 

Programma

  • Update over de PPA projecten SOCRATES2.0 en Concorda (Ronald Adams, PPA)
  • Toelichting op het belang van Concorda voor de Metropoolregio Amsterdam en andere ontwikkelingen met zelfrijdend vervoer in de regio (Jeannet van Arum, sector manager Smart Mobility provincie Noord-Holland én lid PPA stuurgroep).
  • Introductie op de Concorda pilot Amsterdam, inclusief de te testen gebruikerstoepassingen (use cases) op het Rijks- en provinciale wegennet en binnen de bebouwde kom van Amsterdam (Sebe Vogel projectmanager Concorda Amsterdam).
  • Fiat Chrysler Automobiles en NXP aan het woord over hun deelname aan Concorda en de opbrengsten.
  • Toelichting van KPN op de Concorda pilot in Noord-Brabant waarbij de nadruk ligt op de ontwikkeling van cellulaire communicatietechnologie.
  • Paneldiscussie en vragenronde (o.l.v. Hans Kramer, PPA).

 

Datum, locatie en aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 30 oktober van 14.30 tot 17.00 uur in het BIMHUIS met aansluitend een netwerkborrel. Het inhoudelijke programma start om 14.45 uur. Adres: Piet Heinkade 3 in Amsterdam. Aanmelden kan door te mailen naar joke.medemblik@rws.nl. Kijk voor de bereikbaarheid op bimhuis.nl/bereikbaarheid.


Over Concorda

Concorda staat voor ‘Connected Corridors for Driving Automation’. Het is onderdeel van een Europees testprogramma dat gericht is op de invoering van zelfrijdende auto’s en (hybride) communicatie-infrastructuur op autosnelwegen en in steden.

In Concorda werken de gevestigde automobielfabrikanten, grote telecomproviders en belangrijke toeleveranciers samen met wegbeheerders, overheden en kennisinstellingen. Deze partijen streven ernaar om gezamenlijk zicht te krijgen op alle praktische, organisatorische en technische uitdagingen die samenhangen met de complexiteit van connected, coöperatieve en autonome voertuigen. In totaal doen er 5 landen mee: Nederland, Duitsland, België, Spanje en Frankrijk. 

In Nederland worden er pilots uitgevoerd in Noord-Brabant en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In MRA voert PPA in 2019 Concorda proeven uit met zelfrijdende auto’s in samenwerking met Fiat Chrysler Automobiles en NXP. Het bijzondere aan de testomgevingen in de MRA is dat de proeven niet alleen op de snelweg plaatsvinden, maar ook op provinciale wegen en op wegen in de bebouwde kom van Amsterdam. Meer informatie over Concorda vindt u op www.praktijkproefamsterdam.nl/concorda