04 februari 2019

Uitwerking SOCRATES2.0 pilot Amsterdam in volle gang

De voorbereidingen voor de SOCRATES2.0 pilot Amsterdam die in de zomer start, zijn in volle gang. In dit project ontwikkelen de betrokken partijen diverse slimme verkeersinformatie- en navigatiediensten voor weggebruikers, zoals geoptimaliseerd navigatieadvies bij grote evenementen en bij wegwerkzaamheden. De uitdaging zit hierbij niet alleen in de technische realisatie van de diensten, maar ook in de manier van samenwerken. Daar komt heel wat bij kijken.

Terugblik 2018

De kern van SOCRATES2.0 is de uitdaging om verkeersgegevens, routeadviezen en verkeersmanagementmaatregelen die nodig zijn voor betere verkeersinformatie- en verkeersmanagementdiensten te delen tussen wegbeheerders, private serviceproviders en partijen uit de automobielindustrie.

Om dit vorm te geven is in 2018 uitgewerkt welke nieuwe vormen van publiek-private samenwerking mogelijk zijn, wat het betekent voor de rolverdeling en wat we daarmee willen en kunnen bereiken. Dit resulteerde in het formuleren van een gemeenschappelijke visie op verkeersinformatie en verkeersmanagement. En op basis hiervan is het SOCRATES2.0 raamwerk voor publiek-private samenwerking in verkeersmanagement ontwikkeld. Hierin zijn zes samenwerkingsmodellen beschreven, van eenvoudig tot zeer complex.

In het raamwerk is de rol van de zogenaamde ‘Intermediair’ als geheel nieuwe functie toegevoegd. Hoe complexer de samenwerking, hoe meer intermediaire rollen moeten worden geïmplementeerd.  De Intermediair rol bestaat uit maximaal 4 clusters van taken: de Strategietafel, de Netwerk Monitor, De Netwerk Manager en de Assessor. Binnenkort komt meer informatie beschikbaar over deze rollen.

Voorbereidingen 2019

In de zomer start de pilot in Amsterdam waarbij vier diensten worden getest door minimaal 6000 mensen: individueel en geoptimaliseerd navigatieadvies in de grootstedelijke omgeving van Amsterdam (1) en bij evenementen met veel bezoekers (2), informatie en/of navigatieadvies in het geval milieuzones (3) en/of wegwerkzaamheden (4) deel uitmaken van de route.

Om deze diensten te realiseren, testen de publieke en private partijen in SOCRATES2.0 een aantal van de zes ontwikkelde samenwerkingsmodellen. Van eenvoudig, zoals het delen van informatie over locatie en geldigheid van milieuzones, tot het meest complexe samenwerkingsmodel dat van toepassing is bij het optimaliseren van verkeersstromen in de grootstedelijke regio. De partners moeten hiervoor namelijk niet alleen informatie delen over bijvoorbeeld ongewenste omleidingsroutes, maar bijvoorbeeld ook het aantal gebruikers van een navigatiedienst in een bepaald gebied op een bepaald moment. Zij moeten deze informatie ook gezamenlijk interpreteren en besluiten nemen over de (gecoördineerde) inzet van verkeersinformatie en navigatieadviezen.

De komende maanden worden de nodige aanpassingen aan zowel centrale systemen, als aanpassingen aan (navigatie)diensten voorbereid. De diensten worden zowel in-car (BMW) als via apps (zoals Flitsmeister en TomTom) aangeboden. In aanloop naar de zomer zullen de verschillende partijen proefpersonen werven om mee te doen aan de proeven.

Over SOCRATES2.0

In het Europese project SOCRATES2.0 zijn elf publieke en private organisaties uitgedaagd om verschillende manieren van samenwerken uit te proberen en daarbij slimmere verkeers- en navigatiediensten te realiseren. De belangrijkste leerdoelen zijn om inzicht te krijgen in hoe de samenwerking tussen publieke en private partijen te organiseren en of deze samenwerking daadwerkelijk leidt tot betere en slimmere verkeersinformatie- en navigatiediensten voor de weggebruiker. SOCRATES2.0 biedt daarbij de essentiële bouwstenen om Europa voor te bereiden op de toekomst van zelfrijdende auto's door te anticiperen op de integratie van verkeersinformatie en navigatiediensten in zelfrijdende auto's.

De proeven vinden plaats in de regio's Amsterdam, Antwerpen, Kopenhagen en München. De proef in Amsterdam is met 6000 proefpersonen de grootste proef. De proeven starten naar verwachting medio 2019 en hebben een looptijd van een jaar.