04 februari 2019

Uitwerking voorstel GNV regelconcept voor provincie Flevoland

Een aantal van de PPA-marktpartijen en een hogeschool gaan komende maand een voorstel uitwerken voor de toepassing van gecoördineerde verkeersmanagementnetwerkregelingen in Flevoland. Rond Biddinghuizen (Lowlands), de Floriade, de luchthaven Lelystad en Almere. Dat is de mooie uitkomst van een door PPA verzorgde tafel tijdens het Flevoland Mobility Living Lab georganiseerd door de Provincie Flevoland op 31 januari.

Smart mobility voorstellen voor Flevoland

In acht deelsessies hadden de deelnemers de opdracht om kansrijke voorstellen te ontwikkelen voor de inzet van smart mobility om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de provincie Flevoland te verbeteren. In de sessies werd onder andere ingezoomd op de bereikbaarheid van het vitale platteland, de luchthaven Lelystad met persoonlijke reisinformatie en reisinformatie en vervoerconcepten naar de Floriade. Maar ook op logistieke vervoersoplossingen naar Lelystad Businesspark.

Deelsessie Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV)

De provincie vroeg PPA om een sessie te leiden over de kansen van de inzet van gecoördineerde netwerkregelingen. Hierbij diende de aanpak van PPA Zuidoost als voorbeeld. Voor de tafel was ruim twee uur beschikbaar, maar in anderhalf uur lag een voorstel op tafel waar de komende maand drie marktpartijen, een hogeschool en publieke PPA-partners, de provincie Flevoland en de gemeenten hun schouders onder gaan zetten.
 
Op 7 maart presenteren de acht teams hun resultaat. Hieruit kiest de provincie drie voorstellen die verder worden geconcretiseerd en waarvan het de bedoeling is dat ze uitgevoerd gaan worden. Daarnaast wordt door de provincie bekeken hoe ook de andere voorstellen verder gebracht kunnen worden. Wordt vervolgd!