06 oktober 2018

Vervolg opstarten pilot in China tijdens ITS World Congres

Tijdens het ITS World Congres in Kopenhagen half september gaven we een vervolg aan het recente werkbezoek aan China. Zo maakten RIOH (Research Institute of Highways), Technolution, NXP en Rijkswaterstaat verdere afspraken over het opstarten van een pilot in China. Ook organiseerde Technolution voor de Chinese delegatie een excursie over de pilot met verkeersmanagement in Kopenhagen. 

Uitwerken mogelijkheden pilot RIOH testsite en in Nanjing en Suzhou

Begin september is tijdens het werkbezoek aan China met RIOH afgesproken dat we verder nagaan welke mogelijkheden er zijn om met een gezamenlijke pilot bij te dragen aan provinciale, regionale en lokale smart mobility projecten. Tijdens ITS World is afgesproken dat RIOH, Technolution, NXP, Rijkswaterstaat en Praktijkproef Amsterdam nu 3 sporen uitwerken: één voor de RIOH testsites, één voor Nanjing en één voor Suzhou.

Spoor 1 RIOH Testsite
RIOH heeft een eigen testsite in Beijing. Zij hebben ons uitgedaagd om met een voorstel te komen om hier een demo te doen die ook Chinese bestuurders aanspreekt. We pakken deze uitdaging samen met publieke en private partners in Nederland op.
 
Spoor 2 Nanjing
Om aan te kunnen sluiten bij de al gestarte smart mobility ontwikkelingen in Nanjing, is het belangrijk om de lokale en regionale bestuurders mee te krijgen. Zij zijn nog niet goed betrokken. Gezamenlijk werken we daarom uit hoe ITS-ontwikkelingen en een gezamenlijke pilot een stad als Nanjing kan helpen en wat hiervan de toegevoegde waarde is. Lees meer hierover in de terugkoppeling van het eerdere werkbezoek.  
 
Spoor 3 Suzhou
Met het oog op de komende Olympische Spelen ligt er in Suzhou een concrete behoefte om tot een showcase te komen. De lokale en regionale bestuurders zijn hiervan overtuigd, maar ze weten niet goed hoe en waar te beginnen. We maken dit als eerste stap nu samen inzichtelijk.  
 

Zodra de sporen uitgewerkt zijn, bepalen we of ze met de lokale en regionale bestuurders besproken gaan worden. Wordt vervolgd! 

Excursie Technolution over pilot verkeersmanagement in Kopenhagen

Als onderdeel van de ontmoeting liet Technolution de Chinese delegatie in de praktijk van Kopenhagen zien wat al werkt en wat ook in China ingezet zou kunnen worden. Zo maakten ze kennis met onder andere de DRIP’s voor de fietsers en de app voor Eco-driving voor vrachtverkeer (‘catch green’). De Chinezen bleken zeer geïnteresseerd in de techniek en in dingen die concreet op straat en in de auto werken. 

Over de samenwerking met China 

In het kader van de samenwerking tussen het ministerie van IenW en het Chinese ministerie van Transport (MoT), onderzoekt PPA de mogelijkheden om een gezamenlijke pilot uit te voeren. Opdrachtgever hiervoor is de gezamenlijke stuurgroep onder leiding van DG-RWS Michele Blom en haar Chinese collega.

Uit eerdere overleggen en werkbezoeken is duidelijk geworden dat we ons gaan richten op een gezamenlijke pilot op het gebied van smart cities, connected and automated driving, smart highways en/of truck platooning. Deze onderwerpen zijn relevant voor China en hebben ook de aandacht van bestuurders. Vanuit het Nederlandse bedrijfsleven en universiteiten is hier ook bereidheid toe en belangstelling voor. 

Meer weten over de samenwerking met China? Neem dan contact op met Ronald Adams via ronald.adams@rws.nl.