31 januari 2019

Voorbereidingen Concorda pre-test

De Concorda-partners (NXP, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) en PPA) komen van 12 tot en met 14 februari bijeen in Nederland om te testen of de communicatietechnologie werkt om de pilots met zelfrijdende auto’s van FCA uit te voeren. Na de zomer zullen de pilots plaatsvinden op de openbare weg in de Metropoolregio Amsterdam. 

Tijdens de driedaagse wordt onder andere getest of de informatie uit de intelligente verkeerslichten op de N205 van de provincie Noord-Holland op de juiste manier in de auto komt. In de pilot na de zomer moet de zelfrijdende auto namelijk autonoom op basis van die informatie gaan handelen, samen met de informatie uit de sensoren en camera’s van de auto. Denk hierbij aan dat de auto tijdig remt als het licht bijna rood wordt,  juist optrekt bij groen licht of zijn snelheid aanpast om een groene golf voor zichzelf te creëren.

Wifi-p en cellulaire communicatietechnologie

Deze informatie kan via verschillende communicatietechnieken in de auto gebracht worden. In Concorda wordt de informatie-uitwisseling via de netwerken wifi-p en cellulair getest en vergeleken. Dit wordt ook wel hybride communicatie genoemd. Meer informatie hierover is te lezen in deze factsheet

Met Concorda gaan we ook testen op de A16. Hier is namelijk in het project C-ITS Corridor/InterCor al veel van de benodigde intelligente infrastructuur aanwezig, waaronder communicatie via wifi-p. We testen dan of informatie over dynamische snelheden - de snelheid die op dat moment op de weg wordt aangenomen - en beschikbare rijbanen op de juiste manier in de auto komt. In de daadwerkelijke pilot moet de auto op basis van deze informatie de op de weg geldende snelheid aannemen of van rijbaan wisselen als er bijvoorbeeld een rijstrook afgesloten is vanwege wegwerkzaamheden of een ongeval. Het is dus belangrijk om te testen of de communicatietechnologie werkt, zodat de pilots voorspoedig verlopen. 

Werkbezoek Fiat Chrysler Automobiles in Trento

Om het testfest voor te bereiden reisde het PPA Concorda team begin januari samen met NXP af naar Trento voor een werkbezoek aan het Centro Recherge (CRF) van Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Ook werd hier de gehele pilot van A tot Z doorgesproken en is duidelijk welke stappen elke partij nog moet zeten om op tijd klaar te zijn. PPA zorgt dat de infrastructuur en wegkantstystemen op orde zijn. Fiat Chrysler levert de zelfrijdende auto’s (de testvloot) en zorgt er dus voor dat de auto berichten kan ontvangen via wifi-p en cellulaire verbindingen. NXP zorgt voor de communicatie-infrastructuur om de informatie uit de auto te vertalen naar zelfrijdende taken. Ook de RDW, belangrijk voor de toelating van de auto’s, was direct bij deze besprekingen betrokken.

Over Concorda

In het Europese Concorda-project werken de gevestigde automobielfabrikanten, grote telecomproviders en belangrijke toeleveranciers samen met wegbeheerders, overheden en kennisinstellingen. Deze partijen streven ernaar om gezamenlijk zicht te krijgen op alle praktische organisatorische en technische uitdagingen, die samenhangen met de complexiteit van connected, coöperatieve en autonome voertuigen. Het gaat hierbij met name om de kansen en de beperkingen die samenhangen met de verschillende communicatietechnologieën die hierbij gebruikt worden.

In totaal doen er vijf landen mee: België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Nederland. In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) voert PPA Concorda-proeven uit met zelfrijdende auto’s in samenwerking met Fiat Chrysler Automotive en NXP. Het bijzondere aan de testomgevingen in de MRA is dat de proeven niet alleen op de snelweg plaatsvinden, maar ook op provinciale wegen en op wegen in de bebouwde kom van Amsterdam.