20 mei 2019

Voorbereidingen SOCRATES2.0 pilot Amsterdam

Na de zomer start de pilot van SOCRATES2.0 Amsterdam. Daarvoor maken de publieke en private partners op dit moment de nodige aanpassingen in systemen en navigatiediensten. Ook worden de innovatieve intermediaire rollen voorbereid en een wordt er een aanpak uitgewerkt om proefpersonen te werven die aan de pilot mee gaan doen. Een update!

 

Wijzigingen in publieke en private backofficesystemen

Bij SOCRATES2.0 zit de uitdaging niet alleen in de technische realisatie van het ontwikkelen van nieuwe verkeersinformatie- en navigatiediensten, maar ook in de manier van samenwerken. Daarvoor zijn afgelopen februari samenwerkingsmodellen en de rollen van de verschillende partners in de verschillende use cases vastgesteld. Daarna zijn de private als publieke partners gestart met de nodige aanpassingen aan systemen en services.
 
De serviceproviders werken aan het doorvoeren van wijzigingen in hun backoffices en systemen om extra informatie te kunnen ontvangen en verwerken (bijvoorbeeld in hun algoritmen). Verder werken ze hun diensten bij en ontwerpen ze een gebruikersinterface voor de nieuwe services. De betrokken wegbeheerders voeren aanpassingen door in de verkeerscentrales om extra data te kunnen ontvangen en verwerken.
 
Als onderdeel van de pilot is er een transitieplan gemaakt. Hierin is ook aandacht voor training van de wegverkeersleiders en operationeel verkeerskundigen die in de verkeerscentrales tijdens de pilot met SOCRATES te maken krijgen.

Voorbereidingen intermediaire rollen

Verder worden ook de intermediaire rollen voorbereid, zoals de Strategie Tafel, Netwerk Manager, Netwerk Monitor en Assessor. Deze rollen worden in SOCRATES ingevuld door zowel publieke als private partijen. Dit betekent dat zij gezamenlijk beslissen en afspreken hoe weggebruikers het beste geïnformeerd kunnen worden en hoe zij via navigatiediensten naar hun bestemming geleid kunnen worden. Oftewel, publiek-privaat verkeersmanagement in de praktijk. Dat is heel innovatief, maar ook spannend! 

Werving deelnemers proeven

Aan de pilot Amsterdam gaan 6.000 proefpersonen meedoen. In aanloop naar de start van de pilot, worden in augustus proefpersonen geworven. De verschillende serviceproviders zijn hiervoor verantwoordelijk en kunnen daarbij geholpen worden door de partners van Praktijkproef Amsterdam.

Klaar voor de start

Komende zomer wordt getest of de aanpassingen goed doorgevoerd zijn en worden de systemen startklaar gemaakt voor de daadwerkelijk pilot. Naar verwachting start de proef half september met het informeren van weggebruikers bij milieuzones en wegwerkzaamheden en met individueel navigatieadvies voor netwerkoptimalisatie. Bij een aantal geselecteerde evenementen in het najaar van 2019 en voorjaar van 2020 worden rond het evenement slimme verkeers-en navigatieadviezen gegeven om de bereikbaarheid bij evenementen te verbeteren.