28 maart 2021

Wat we leren van evalueren

De Praktijkproef Amsterdam is uitentreuren geëvalueerd. Ex-ante, ex-post, verkeerskundig, organisatorisch, kortcyclisch binnen een proef, onafhankelijk na een proef: alle soorten evaluaties zijn de revue gepasseerd. Hoe heeft de Praktijkproef dat aangepakt? En waar liepen ze tegenaan bij het evalueren? Oftewel: wat leren die evaluaties over het evalueren zelf?

 

Een project zonder evaluatie is een project zonder resultaat. Binnen de Praktijkproef Amsterdam is er dan ook veel aandacht besteed aan het terugblikken en leren: wat ging er goed en wat ging er niet goed? De eerste evaluaties zijn in 2014 gepubliceerd, toen er ‘op straat’ kon wor- den getest. Inmiddels hebben partijen als MuConsult, AT Osborne, Ar- cadis, TNO, Panteia en Twynstra Gudde ruim veertig evaluatierapporten opgeleverd.

Al dat evalueren heeft natuurlijk ook de nodige lessen opgeleverd over het evalueren zelf. In deze bijdrage zetten we de belangrijkste ervaringen op een rij.

Lees verder in NM Magazine, door hier te klikken.