Nieuws

Nieuws vanuit de Praktijkproef Amsterdam.

Schermafbeelding_2021-10-12_om_14.23.18.png

12 oktober 2021

Eindevaluaties Concorda Europa en de pilot in Amsterdam: resultaten en aanbevelingen

De belangrijkste resultaten van alle proeven in de vijf Concorda-landen vindt u in het rapport Milestone no. 26: Test site evaluation per test site completed. Per testsite is een beschrijving van de pilotlocatie, de aanpak en organisatie van de proeven opgenomen. Plus de resultaten per pilot site, per use case en gesorteerd op Key Performance Indicator.
praktijkproef_amsterdam_uitnodiging.jpg

23 september 2021

Feestelijke eindbijeenkomst Praktijkproef Amsterdam

Dinsdagmiddag 9 november is het zover: de spetterende afsluiting van Praktijkproef Amsterdam (PPA). We nodigen je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn in het BIMHUIS in Amsterdam. Want de afgelopen jaren hebben we samen prachtige dingen voor elkaar gekregen, en dat vieren we graag met iedereen die direct of indirect een bijdrage heeft geleverd.
Schermafbeelding_2021-07-08_om_13.39.12.png

08 juli 2021

De finale PPA BIMHUIS bijeenkomst

De feestelijke afsluiting van Praktijkproef Amsterdam vindt plaats op dinsdag 9 november 2021. We gaan ervan uit dat de coronasituatie het dan toelaat om weer met de hele PPA-community bijeen te komen. Ik nodig je opnieuw van harte uit voor een bijzondere en feestelijke middag in – waar anders – het BIMHUIS in Amsterdam.
Schermafbeelding_2021-07-01_om_09.59.30.png

01 juli 2021

Proef met interactief verkeersmanagement: de opbrengst voor de metropoolregio Amsterdam

Het Europese SOCRATES2.0 heeft publieke en private partijen geleerd hoe ze beter kunnen samenwerken om verkeer te begeleiden en te sturen. Hierdoor ontvangt de weggebruiker nu slimmere route- en navigatiediensten realtime in de auto. Ook de betrokken wegbeheerders bij de Praktijkproef Amsterdam deden mee. Gedeputeerde mobiliteit en bereikbaarheid, Jeroen Olthof van de provincie Noord-Holland: ‘Door een project als SOCRATES2.0 hebben we kunnen ervaren dat mensen best bereid zijn om een paar minuten om te rijden, als hierdoor de files en de uitstoot verminderen’.
Schermafbeelding_2021-06-30_om_09.31.56.png

30 juni 2021

SOCRATES2.0 digitaal magazine: Alle resultaten, lessen en het vervolg overzichtelijk gebundeld

Alle ins en outs van het project zijn nu overzichtelijk gepresenteerd in een digitaal magazine waar je online eenvoudig doorheen bladert. Het magazine geeft je een snelle eerste indruk van de reis die de SOCRATES2.0 partners afgelopen vier jaar met elkaar gemaakt hebben. Over hun samenwerking en over hoe de toekomst van interactief verkeersmanagement eruit kan zien. Verder wijst het magazine je gemakkelijk de weg naar alle achterliggende rapporten en evaluaties.
Schermafbeelding_2021-06-29_om_13.44.51.png

29 juni 2021

Terugblik op de SOCRATES2.0 eindbijeenkomst

Op 22 juni was de eindbijeenkomst van SOCRATES2.0 met als thema ‘Wondering is the beginning of wisdom’. Meer dan 200 deelnemers werden in 2 uur bijgepraat over het project en het vervolg. Heb je de conferentie gemist of wil je bepaalde delen terugkijken? In dit artikel hebben we alles overzichtelijk voor je op een rijtje gezet.
Schermafbeelding_2021-06-29_om_13.15.00.png

29 juni 2021

Mini-documentaire: Reflectie van de partners op het SOCRATES2.0 project en de resultaten

In een documentaire van 12 minuten hebben alle samenwerkingspartners gereflecteerd op hun verwachtingen aan het begin van het project. Verder vertellen ze meer over de resultaten die zij het belangrijkst vinden, hoe ze de samenwerking hebben ervaren en het nut van het ‘cooperation framework’ dat is ontwikkeld. Ook gaan ze in op de lessen en de vervolgstappen: wat zij andere Europese partijen aanbevelen om te doen met hun conclusies.
Schermafbeelding_2021-06-29_om_15.07.51.png

29 juni 2021

SOCRATES2.0 rond af: een nieuwe stap in interactief verkeersmanagement

Het Europese SOCRATES2.0 project had tot doel schonere, efficiëntere en veiligere verkeersstromen te stimuleren. ‘De partners – wegbeheerders, serviceproviders en een automobielfabrikant – hebben een nieuwe, gestructureerde manier gevonden om samen te werken,’ licht projectmanager Tiffany Vlemmings toe. ‘Door beter met elkaar samen te werken kunnen we slimmere informatie- en navigatie-diensten voor automobilisten ontwikkelen.’